Perussuomalaiset Nuoret haluaa lisätä oppisopimuskoulutuspaikkoja. Järjestö vaatii tiedotteessaan pitkäjänteisen oppisopimuskoulutuksen kehittämistä lyhyiden työllistämistoimien kuten nuorisotakuun sijaan.

– Suomessa ei tällä hetkellä ole oppisopimustyömarkkinoita, joten ne täytyy luoda määrätietoisella politiikalla. Työmarkkinajärjestöjen tulisi kirjata jokaiseen työehtosopimukseen erikseen oppisopimuspalkkauksen kriteerit ja yrityksen valtiolta saaman korvauksen on oltava riittävä. Näillä keinoilla oppisopimuspaikkojen määrä voidaan saada kasvuun, linjaa Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Simon Elo.

Nuorten tiedotteessa kiinnitetään huomiota Kataisen hallitusohjelmaan kirjattujen tavoitteiden ja tekojen väliseen ristiriitaan. Hallitusohjelman mukaan “vahvistetaan työpaikoilla tapahtuvan opiskelun roolia”, mutta hallitus kaavailee leikkaavansa oppisopimuskoulutuksesta vuoteen 2015 mennessä yli 30 miljoonaa euroa.

Perussuomalaisten emopuolue kannattaa nuorten ohella oppisopimuskoulutukseen satsaamista.Kansanedustaja Pentti Kettusen joulukuussa esittelemässä budjettivastalauseessa todetaankin seuraavasti:

– Hallitus esittää uuteen nuorten aikuisten osaamisohjelmaan 27 miljoonaa euroa, mutta aikoo samanaikaisesti vähentää oppisopimuskoulutukseen varattuja määrärahoja 26,1 miljoonalla eurolla. Herää kysymys, siirteleekö hallitus tässä vain resursseja momentilta toiselle vailla todellista halua muuttaa asioita. Perussuomalaiset sen sijaan haluavat tosissaan panostaa oppisopimuskoulutukseen ja esittävät näin ollen siihen 26,1 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Teksti: Matias Turkkila
Kuva: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Tagit