Perussuomalaiset Nuoret saa opetus- ja kulttuuriministeriöltä nuorisotyön avustusta tälle vuodelle 20 000 euroa. Viime vuonna myönnettiin 15 000 euroa.

Perussuomalaiset Nuoret selvittää tukipäätöksen oikeudelliset perusteet ja tekee oikaisuvaatimuksen päätöksestä.

– Tukipäätös on yleisen oikeustajun vastainen ja ministeri Paavo Arhinmäeltä hävytöntä poliittista syrjintää, syyttää Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Simon Elo.

Perusteiden mukaan jaossa on muun muassa arvioitu järjestöjen toiminnan ajankohtaista yhteiskunnallista merkitystä, vaikuttavuutta, jäsenmäärää ja aktiivisuutta nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa.

– Perussuomalaisten Nuorten tuki on noin kolme prosenttia esimerkiksi Keskustanuorten tuesta. Toisin sanoen avustusperusteiden mukaan Perussuomalaisten Nuorten näkyvyys, vaikuttavuus ja jäsenmäärä pitäisi olla kolme prosenttia suhteessa keskustalaisiin, ihmettelee Elo.

Päättäjien poliittiset kytkökset

Tuista päättävän arviointi- ja avustustoimikunnan puheenjohtaja on Tuomas Nurmela, joka on aiemmin toiminut Kokoomusnuorten puheenjohtajana ja varapuheenjohtaja Heta Välimäki on entinen Demarinuorten puheenjohtaja. Opposition edustajia ei tässä itseään riippumattomaksi ja puolueettomaksi kuvaavassa toimikunnassa ole lainkaan.

– Esimerkiksi kokoomustaustaiset järjestöt saavat yhteensä 950 000 euron avustuksen. Summa on lähes 50 kertainen verrattuna Perussuomalaisten Nuorten 20 000 euron tukeen, hämmästelee Elo viitaten Kokoomusnuorten, Opiskelijaliitto Tuhatkunnan ja Kansallisen lastenliiton yhteensä saamiin valtiontukiin.

Poliittinen nuorisojärjestöjen tuki ei pääty valtakunnalliseen avustukseen. Useiden poliittisten nuorisojärjestöjen piiri- ja paikallisyhdistykset saavat tukea lisäksi kunnilta. Kokoomusnuoret saivat viime vuonna pelkästään Tampereella 15 000 euroa.

Perussuomalaiset Nuoret esittää poliittisten nuorisojärjestöjen saaman valtiontuen puolittamista, kuntatason tuen lopettamista kokonaan ja parlamentaarisuuden eli kansanedustajien määrän ottamista keskeiseksi arviointiperusteeksi.

(Korjaus 18:40. Alkuperäisessä jutussa kerrottiin Tampereen Kokoomusnuorten tukisummaksi 20 000 euroa. Oikea summa on 15 000 euroa.)

PS VERKKOTOIMITUS