Perussuomalaiset Nuoret valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) antamasta tukipäätöksestä. Nuorisojärjestö oli aikaisemmin vaatinut, että OKM muuttaisi tekemäänsä päätöstä siten, että järjestön hakema summa 55 000 euroa myönnetään täysimääräisesti. Ministeriö hylkäsi vaatimuksen.

Nuorisojärjestön mielestä OKM ei ole perustellut tekemäänsä tukipäätöstä lainkaan, vaikka hallintolaki tätä edellyttäisi.

– Tukipäätöksestä on mahdoton arvioida, minkä perusteella Perussuomalaisille Nuorille ei ole myönnetty haettua avustusta kokonaisuudessaan ja minkä perusteella muut nuorisojärjestöt saavat moninkertaisia avustussummia, perussuomalaisten nuorten varapuheenjohtaja Jenna Simula tiedotteessaan toteaa ja jatkaa:

– Kaiken julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja päätösten tulee olla kontrolloitavissa ja arvioitavissa perusteluiden kautta. Perustelematon päätös ei mahdollista asian saattamista kunnolla edes tuomioistuimen arvioitavaksi, mikä loukkaa valittajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Perussuomalaisten nuorten mukaan OKM näyttäisi viranomaisena pyrkivän puuttumaan Perussuomalaisten Nuorten poliittiseen toimintaan ilmaisemalla, mitä nuorisojärjestö saa tai ei saa tehdä saadakseen valtionapua toimintaansa.

– Tällainen menettely on erittäin tuomittavaa eikä se kuulu opetusministeriön tehtäviin ja toimivaltaan. Poliittisille toimijoille ja järjestöille kuuluu mielipiteen- ja sananvapaus, Simula toteaa.

Perussuomalaiset Nuoret on esittänyt poliittisten nuorisojärjestöjen saaman valtiontuen puolittamista, kuntatason tuen lopettamista kokonaan ja parlamentaarisuuden eli kansanedustajien määrän ottamista keskeiseksi arviointiperusteeksi.

Lue myös:
Perussuomalaiset Nuoret ruotivat valtionapupäätöksen juristien kanssa
Halla-aho: Arhinmäen on selitettävä PS-nuorten ”erityiskohtelu”
PS Nuoret tekee oikaisuvaatimuksen Arhinmäen tukipäätöksestä
Arhinmäkeä huomautettu politiikanteosta nuorisoavustuksissa jo 2011