Korkein hallinto-oikeus on palauttanut PS-Nuorten avustushakemuksen vuonna 2013  uuteen käsittelyyn opetus- ja kulttuuriministeriössä. KHO:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö hylkäsi avustushakemuksen osaksi väärin perustein perustellessaan eväämisen syynä olleen nuorisojärjestön näkemykset monikulttuurisuusasioissa, jotka opetusministeriön mielestä olivat ristiriidassa nuorisolain arvopohjan kanssa.

Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Simon Elo kertoo, ettei virallista päätöstä korkeimmalta hallinto-oikeudelta vielä ole hänelle tullut, mutta Elon tietojen mukaan KHO piti opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä lainvastaisena nimenomaan monikulttuurisuuskritiikkiä vastaan kohdistuneen perustelunsa takia.

– Asia voidaan nähdä siten, että korkein hallinto-oikeus haluaa puolustaa sanan- ja mielipiteenvapautta. Päätös on siten meille selkeä poliittinen voitto, Elo toteaa.

Opetusministeriö järjesti itsensä liriin

Asia ei ole vielä edes loppuunkäsitelty, sillä KHO:n päätös koski vain vuoden 2013 tukea. Käsiteltävänä on vielä samanlainen valitus vuoden 2014 avustuspäätöksestä.

– Tällä perusteella voi odottaa, että sieltä on tulossa vielä toinen samanlainen päätös, eli kyllä opetus- ja kulttuuriministeriö on itsensä melkoiseen liriin järjestänyt, Elo sanoo.

– Korkeimman hallinto-oikeuden päätös alleviivaa sitä, että poliittisten nuorisojärjestöjen tukijärjestelmä Suomessa on täysin kestämättömällä pohjalla. Toivonkin vahvasti, että niin perussuomalaiset kuin muutkin puolueet lähtevät hallitusneuvotteluissa muuttamaan tätä järjestelmää.

Opetusministeriö myönsi PS-nuorille avustusta vain 20 000 euroa, kun esimerkiksi kokoomusnuorille myönnettiin yli kolmekymmentä kertaa enemmän. Päätös valmisteltiin ministeriössä virkamiestyönä Paavo Arhinmäen toimiessa kulttuuri- ja urheiluministerinä.

MIKA MÄNNISTÖ

Tagit