Perussuomalaisten nuorisojärjestö vaatii oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin toiminta-avustuksiin. Nuorisojärjestön jättämän oikaisuvaatimuksen mukaan poliittisten nuorisojärjestöjen avustukset jaetaan tosiasiallisesti emopuolueiden kannatuslukujen perusteella, vaikka tuen jakamista säätelevässä nuorisolaissa ei tällaista jakoperustetta olekaan.

Nuorisojärjestöjen avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Urheilu- ja kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki (vas.) tekee tukipäätökset vuosittain arviointi- ja avustustoimikunnan esityksen perusteella.

Perussuomalaisten Nuorten saama 20 000 euron avustus on oikaisuvaatimuksen mukaan räikeässä epäsuhdassa liikkeen poliittisen koon kanssa. Nuoret perustelevat oikaisuvaatimustaan myös sillä, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole perustellut avustuspäätöksiä lainkaan, vaikka hallintolaki tätä edellyttääkin. Tasa-arvoasioista vastaavan Arhinmäen tekemä tukipäätös on Perussuomalaisten nuorten mielestä tehty epäasiallisista ja vääristä lähtökohdista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on jo vuonna 2004 puuttunut opetusministeriön valtionavustusten myöntöharkinnan kriteereihin. VTV:n tiedotteen mukaan ministeriön olisi pitänyt laatia kutakin avustusjärjestelmää varten kirjalliset ohjeet, joissa määritellään määrärahan käyttötarkoituksesta ja avustuksen käytön tavoitteista johdetut kriteerit, noudatettavat menettelytavat sekä avustuksen myöntöprosessiin liittyvät valtionavustuslain tulkintatilanteet.

Turkulainen politiikan tutkija Tomi Venho on todennut, että nimenomaan valtasuhteet sanelevat poliittisten nuorisojärjestöjen saaman tuen määrän. Turun Sanomille antamassaan haastattelussa Venho toteaa, että jako on tehty suunnilleen samoin vuodesta 1995 saakka.

– Laskukoneellahan nämä suuret linjat lasketaan. Sen jälkeen voidaan alkaa käyttää ulospäin ilmoitettuja kriteerejä, kuten toiminnan aktiivisuutta ja jäsenmäärää, Venho kuvaa.

Tukitaso puoliksi, koko järjestelmä remonttiin

Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajan Simon Elon mielestä koko järjestelmä tulisi remontoida. Nuorisojärjestö onkin toistuvasti esittänyt poliittisten nuorisojärjestöjen saaman valtiontuen puolittamista sekä kuntatason tuen lopettamista kokonaan. Keskeiseksi arviointiperusteeksi tulisi ottaa parlamentaarisuus eli kansanedustajien määrä.

Nuorisojärjestöjen toimijat päättämässä rahanjaosta

Suomen hallitus asetti 25.8.2011 arviointi- ja avustustoimikunnan nelivuotiskaudeksi. Kokoomus ja SDP saivat toimikuntaan kaksi paikkaa, lisäksi kaikki muut eduskuntapuolueet perussuomalaisia lukuunottamatta saivat joko välittömän tai välillisen edustuksen. Toimikunnan jäsenet ovat lähes poikkeuksetta poliittisten nuorisojärjestöjen vaikutuspiirissä. Tuista päättävän arviointi- ja avustustoimikunnan puheenjohtaja on Tuomas Nurmela, joka on aiemmin toiminut Kokoomusnuorten puheenjohtajana ja varapuheenjohtaja Heta Välimäki on entinen Demarinuorten puheenjohtaja.