Perussuomalaiset selvitti yhdessä Taloustutkimuksen kanssa suomalaisten mielipiteitä maahanmuutosta. Tutkimus tehtiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa 14.−18.3.2014. Siihen osallistui 1012 vastaajaa, jotka edustavat manner-Suomen aikuisväestöä.

Vastaavanlainen tutkimus tehtiin maahanmuuttoasioihin keskittyneen Homma ry:n toimesta tasan neljä vuotta aikaisemmin, keväällä 2010. Menetelmä ja kysymyksenasettelut olivat pääosin yhteneviä, joten tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia.

3

4

5

6

7

8

9

11

10

Tutkimuksen virhemarginaali on noin ±2,5 prosenttiyksikköä.