Eduskunnan EU-asioista huolehtiva suuren valiokunnan perussuomalaiset kansanedustajat kritisoivat Suomen yhteisvastuiden kasvattamista EU-sääntöjen vastaisilla mekanismeilla. Vastuut ovat jo tätä nykyä yli 60 miljardin euron suuruisia. Elpymisrahastosta lisävastuita tulisi lähes 13 miljardin euron verran, jos jokin jäsenmaa ei suoriutuisi veloistaan.

Perussuomalaisten kansanedustajien mielestä näin merkittävä rahasto vaatii jo EU:n perussopimuksen muuttamista, sillä komissiolla ei ole lupaa nostaa velkaa jäsenmaidensa nimissä.

EU:n ehdotus 750 miljardin euron elpymispakettiin tulisi kaataa muistakin syistä. Varojen jakotapa ei heijastu suoraan koronarajoitusten aiheuttamien talousvaikeuksien helpottamiseen. Rahaa on siirtymässä jo muutoinkin yli varojensa eläviin Etelä-Euroopan maihin.

Takausvastuut voivat langeta nopeasti

PS-edustajat ovat huolissaan Suomen valtiontalouden tilasta erityisesti siinä vaiheessa, jos takausvastuut lankeavat maksuun nopeasti ja laajamittaisesti.

– Suuri takauskanta on riski valtiontaloudelle, edustajat kirjoittavat eriävässä mielipiteessään.

Suomen mahdollisuudet hoitaa perustuslain mukaisista tehtävistään vaarantuisi kiistatta uusien lisävastuiden myötä.

Maksuosuus voi nousta entisestään

EU:n ajatuksena on, että elpymisrahaston lainoja maksettaisiin takaisin vuosina 2028-2058. Tuona aikana maksuosuudet voivat muuttua suoraan verrannollisesti tuon ajan talouskasvun mukaan.

Perussuomalaiset kirjoittavat, että perustuslakivaliokunta on edellyttänyt vastuiden yksiselitteistä määrää.

Perussuomalaiset kokevat myös ongelmalliseksi, jos komissio runnoo elpymisrahastonsa läpi määräenemmistöpäätöksellä siten, ettei läpimenoon olisi Suomen suostumusta.

– 30 vuoden takaisinmaksuaikana Suomen budjettivalta rajoittuisi. Yhtä lailla suvereniteettimme on vaarassa, jos komissiolle myönnetään verotusoikeuksia esimerkiksi erilaisten ympäristö- ja digiverojen muodossa.

Henri Alakylä