Taloustieteen emeritusprofessori Matti Virén laskee blogissaan Suomen hyötyvän noin 10 miljardin euron osuudellaan EU:n elpymispaketista vain noin 200-300 miljoonaa euroa. Hän ihmettelee, miksei hallitus ole teettänyt selvitystä paketin vaikutuksista Suomen talouteen, vaikka paketin suuruus on merkittävä.

EU:n 750 miljardin euron suuruinen elvytyspaketti on Suomelle vahvasti haitallinen, toteaa professori Matti Virén. Hänen laskemansa mukaan pakettia ei voida perustella Suomen viennin turvaamisella. Miljardien lahjoitusten myötä Suomen vienti hyötyisi esimerkiksi Italian viennillä vain alle 70 miljoonaa euroa.

Kilpailukyvystä huolehtiminen jää pois

Paketin haitallisuus ei jää suorien euromääräisten numeraalien tappioiksi. Virén arvelee, että raha siirtyy paisuviin julkisiin sektoreihin pitkin Eurooppaa. Kilpailukyvyn kohentamiseen suunnatut toimet jäävät herkästi tekemättä.

Virén muistuttaa EU:n suurten jäsenmaiden olevan heikosti tuottavia. Saksa on ainoa poikkeus.

Hän mainitsee EU:n eteläisten maiden talouksien olleen kriisissä jo pitkään. Italian talous on Virénin mukaan ollut retuperällä jo 160 vuoden ajan. Lisäraha ei tätä kehitystä korjaa.

Lisäksi Virén arvelee, etteivät apupaketit jää tähän. Hän muistuttaa EU:n laajentumishalun merkitsevän samalla sitä, että autettavia maita tulee jonon jatkoksi laajentumisten myötä.

Henri Alakylä