Perussuomalaisten valtuutetut Jenna Simula ja Olli Immonen jättivät maanantaina valtuustossa aloitteen, jossa he vaativat Oulua lopettamaan palveluiden antamisen laittomasti maassa oleville henkilöille.

Houkuttelee laittomasti maassa olevia

Valtuutetut viittaavat aloitteessaan Oulun sosiaalipalveluesimies Esa Yrityksen Iltasanomille viime marraskuussa antamaan lausuntoon, jossa hän kertoi Oulun antavan laittomasti maassa oleville henkilöille tarvittaessa myös rahaa.

Hallituksen asettama ministerityöryhmä julkaisi loppuvuodesta ohjeistuksen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille henkilöille annettavista palveluista. Ohjeistus on varsin tiukka, ja sisäministeri Paula Risikko totesikin ohjeistuksen julkaisemisen jälkeen, ettei laittomasti maassa oleville ihmisille tule tarjota muuta, kuin välttämätön hätäapu.

– Oulun kaupunki edistää toiminnallaan elintasosurffareiden oleskelua maassamme ja houkuttelee tällaisia ihmisiä Ouluun, vaikka heillä ei ole minkäänlaista edellytystä tai lupaa olla Suomessa, vaan ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen, valtuutettu Simula sanoo.

Auttajien tuet uuteen tarkasteluun

Syksyllä 2015 alkaneen turvapaikanhakijatulvan jälkeen hallitus kiristi turvapaikkakriteereitä, minkä myötä kielteisten päätösten määrä lisääntyi huomattavasti.

Turvapaikkaa maahan hakemaan tulleet henkilöt eivät kuitenkaan ole kielteisistä päätöksistä huolimatta välttämättä halukkaita palaamaan kotimaihinsa, minkä vuoksi Suomessa tulee olemaan viranomaisarvioiden mukaan jopa 12 000 laittomasti maassa oleskelevaa henkilöä.

– Laittomasti maassa olevat henkilöt lisäävät rikollisuutta ja ovat merkittävä turvallisuusuhka sekä Oululle että koko Suomelle, Simula ja Immonen toteavat jättämässään aloitteessa.

– Tämän vuoksi ehdotamme, että Oulun kaupunki pyrkii aktiivisesti saattamaan laittomasti maassa olevat henkilöt viranomaisyhteistyön avulla ulos Suomesta. Lisäksi kaupungin on tarkasteltava uudelleen sellaisten järjestöjen kaupungilta saamaa tukea, jotka toiminnallaan edistävät laittomasti maassa olevien henkilöiden maassa olemista esimerkiksi avustamalla tai piilottelemalla heitä viranomaisilta.

Kuvassa: Turvapaikanhakija esitteli ruokaa, jota on ollut tarjolla Huikkavaaran hätämajoitusyksikössä, kun turvapaikanhakijat osoittavat mieltään majoitusolosuhteista ja ruuasta Oulun poliisitalolla 30. syyskuuta 2015. Kuvituskuva.

SUOMEN UUTISET