Suomen tulevaisuuden kannalta keskeiset ongelmat ovat kilpailijamaita matalampi työllisyysaste, työvoiman kohtaanto-ongelma sekä kotitalouksien korkea velkaantumisaste. Näin toteavat PS-kansanedustajat Ville Vähämäki ja Toimi Kankaanniemi. Perussuomalaiset haluavatkin asettaa työllisyysasteen tavoitteeksi vähintään 75 prosenttia, sekä madaltaa keskituloisten veroastetta.

Perussuomalaiset haluavatkin asettaa työllisyysasteen tavoitteeksi vähintään 75 prosenttia tänään valtionvarainvaliokunnalle jättämässään vastalauseessaan. Työllisyyden parantumisesta kertyneillä varoilla perussuomalaiset haluavat muun muassa kuroa umpeen keskituloisten veroastetta, joka on Suomessa huomattavasti korkeampi kuin Ruotsissa.

– Suomessa keskituloisten eli niin sanottujen kakun tekijöiden verotus on useita prosenttiyksiköitä Ruotsin tasoa korkeammalla. Tämän lisäksi viime vuosien talouskasvun hedelmät ovat jakaantuneet varsin epätasaisesti: niiden, joilla jo valmiiksi meni hyvin, asema on parantunut entisestään, kun taas jo aikaisemmin huono-osaiset ovat jääneet talouskasvusta osattomiksi, kansanedustaja Ville Vähämäki huomauttaa.

Asunnot ovat liian kalliita

Keskeinen ongelma työllisyyden kannalta on erityisesti pääkaupunkiseudun osalta erittäin korkeat asumiskustannukset. Työllistymisen ja talouskasvun esteeksi uhkaa muodostua se, että työvoiman saaminen pääkaupunki- ja muille vahvoille kasvuseudulle voi olla vaikeaa asumisen kalleuden vuoksi.

– Kehitys on kestämätön. Siihen tulee puuttua sekä toimenpiteillä asumiskustannuksia yleisesti alentamalla että kehittämällä asuntotuotanto- ja kaavoituspolitiikkaa. Keskeisenä tavoitteena tulee olla riittävä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta kasvukeskuksissa. Asumisen kokonaisvaltainen halpuuttaminen edellyttää kuitenkin myös aktiivista puuttumista muihin asumiskustannuksia nostaviin tekijöihin, kuten asumiseen kohdistuvaan verotukseen, asumistukijärjestelmään, sähkön siirtohintoihin sekä sähkön ja lämmön hintaan, kansanedustaja Toimi Kankaanniemi (ps.) täsmentää.

Perussuomalaiset ovat aikaisemmin julkistaneet niin sanotun asumisen halpuutusohjelmansa vuoden 2018 vaihtoehtobudjetissaan.

SUOMEN UUTISET