Puola ja Unkari vievät EU-tuomioistuimeen unionin kansalaisten työskentelyoikeuksien rajoitteita toisissa EU-maissa. Läntiset EU-maat ovat olleet näreissään itäisten EU-maiden kansalaisten työskentelystä.

Läntisten maiden mukaan kyse on ”sosiaalisesta dumppauksesta”, mikä tarkoittaa huokean työvoiman tulvaa läntisiin EU-maihin. Tällainen työvoima kattaa vain prosentin koko EU:n työvoimasta.

Puolan ja Unkarin tavoite on saada direktiivi kumottua. Ranska on erityisen voimakkaasti ajanut direktiiviä.

Haaste koskee EU:n neljää perusvapautta. Näihin kuuluu tavaroiden, palveluiden, pääoman ja työvoiman vapaa liikkuvuus.

Brexit-neuvotteluissa unionin jäsenmaat ovat puolustaneet raivokkaasti näiden vapauksien eheyttä ja yhtenäisyyttä. EU:n mielestä Iso-Britannia ei voi poimia rusinoita pullasta rajoittamalla työvoiman vapaata liikkuvuutta, samaan aikaan kun saarivaltio haluaisi ylläpitää muita EU:n perusvapauksia.

Henri Alakylä