EU-tuomioistuin on vaatinut Puolaa keskeyttämään viipymättä jo osittain toimeenpantua korkeimman oikeuden tuomarien eläkeikäuudistusta. Puola alensi tuomarien eläkeikää, mutta on valmis antamaan viiden vuoden jatkoajan sitä pyytäville tuomareille. Lisäksi EU-tuomioistuin haluaa Puolan kumoavan jo tehdyt uudistukset.

Puolan hallituksen mukaan eläkeiän lasku virtaviivaistaa maan oikeusjärjestelmää. Maata hallitseva Laki ja oikeus -puolueen mukaan eläkeikäuudistus poistaa kommunismiajan aikaisia käytäntöjä.

Puola on erottanut jo yli 20 tuomaria, jotka ylittävät uuden 65 vuoden eläkeiän. Yhteensä eläkelain mukaan yli-ikäisiä korkeimman oikeuden tuomareita on 27. Kaikkiaan korkeimman oikeuden tuomareita maassa on 72 kappaletta.

Euroopan komission mukaan Puolan eläkeikäuudistus rikkoo oikeusvaltioperiaatteita. Puolan arvellaan valittavan EU-tuomioistuimen päätöksestä.

Henri Alakylä