Kolmannes kunnista on palauttanut sosiaali- ja terveysalan ostopalveluja takaisin omaksi tuotannoksi, käy ilmi tänään julkaistusta Sosiaalibarometristä. Kyselyyn vastanneet sosiaali- ja terveysjohtajat kertovat yleisimmiksi syiksi laatuongelmat ja kustannussäästöt.

Puolet vastaajista toteaa, että palveluiden ostaminen on lisännyt kustannuksia neljän viime vuoden aikana. Vain runsaan kymmeneksen mukaan ostopalveluiden avulla on säästetty.

– Ei olekaan saatu niin suuria säästöjä kuin on kuviteltu, Suomen sosiaali ja terveys ry:n (Soste) pääsihteeri Vertti Kiukas toteaa Kuntalehden internet-sivuilla. Yli puolet vastaajista kertoo, että ostopalveluiden laadussa on ollut ongelmia. Tosin valtaosa piti ostopalveluiden kokonaislaatua melko hyvänä.

PS VERKKOTOIMITUS