Perussuomalaisten puoluehallitus erotti kansanedustaja Ano Turtiaisen perussuomalaisten jäsenyydestä perjantaina.

Puoluehallitus oli aiemmin pyytänyt Turtiaiselta selvitystä toiminnastaan ja hän vastasi selvityspyyntöön kirjallisesti. Puoluehallitus käsitteli asiaa perjantaina 26.2.2012.

Puoluehallitus perusteli erottamispäätöstä seuraavasti:

”Turtiaisen antamasta selvityksestä, samoin kuin hänen julkisuuteen esim. Twitterissä antamistaan lausunnoista, syntyy vaikutelma, että hän ei koe toimineensa uhkaavalla tai kyseenalaisella tavalla. Tämän vuoksi ei ole syytä olettaa, että hän muuttaisi käyttäytymistään.

Puoluehallitus toteaa myös, että Turtiainen on erotettu perussuomalaisten eduskuntaryhmästä kesäkuussa 2020. Eduskuntaryhmän päätöksen mukaan Turtiaisella on mahdollisuus pyrkiä takaisin ryhmän jäseneksi vuodenvaihteen (2020-2021) jälkeen, mikäli ryhmä toteaa hänen muuttaneen pysyvästi erottamisen syynä ollutta käyttäytymistään. 26.2.2021 mennessä Turtiainen ei ole hakenut ryhmän jäsenyyttä. Vaikka eduskuntaryhmän päätöksessä ei ole asetettu takarajaa jäsenyyden hakemiselle, puoluehallitus kiinnittää huomiota siihen, että Turtiainen on julkisesti todennut, että hän ei aio hakea ryhmän jäsenyyttä, vaan että ryhmän pitäisi päinvastoin anoa häntä takaisin ryhmän jäseneksi. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan puoluehallitukselle välittämä ryhmän näkemys on lisäksi se, että Turtiaisen somekäyttäytyminen ei ole muuttunut tavalla, joka mahdollistaisi ryhmään paluun, vaikka hän jäsenyyttä hakisikin. Turtiainen on pikemminkin kiihdyttänyt hyökkäyksiään sekä puoluetta vastaan yleensä että joitakin sen jäseniä vastaan erityisesti.

Puoluehallitus huomioi sen vastineessa ja julkisuudessakin esiintuodun seikan, että Turtiainen aikoo pyrkiä puolueen puheenjohtajistoon vuoden 2021 puoluekokouksessa ja että ehdokkuus näihin tehtäviin edellyttää puolueen jäsenyyttä. Puoluehallitus kuitenkin toteaa, että Turtiainen on ilmoittanut tästä tavoitteesta vasta tultuaan erotetuksi eduskuntaryhmän jäsenyydestä, ja että on syytä epäillä ilmoituksen todellisena tavoitteena olevan estää puoluetta ryhtymästä kurinpidollisiin toimiin häntä vastaan. Puoluehallituksen kanta on myös, että puolueen jäsen ei voi hankkia itselleen immuniteettia vain ilmoittamalla ehdokkaaksi asettumisesta puolueen luottamustehtäviin.

Puoluehallitus toteaa, että Ano Turtiainen on toiminnallaan vahingoittanut vakavasti puoluetta ja päättää erottaa hänet puolueen jäsenyydestä.”

Puoluesihteeri Simo Grönroos ilmoitti erottamispäätöksestä lauantaina aamupäivällä.


SUOMEN UUTISET