Helsingin Sanomat julkaisi 23.10. laajan artikkelin Suomen aseviennistä. Puolustusministeriö tukee avoimuutta ja keskustelua puolustustarvikeviennistä.

Puolustusministeriö havaitsi artikkelissa lukuisia asiavirheitä, joista ministeriö huomautti lehden vastaavalle päätoimittajalle (27.10.2016).

Puolustusministeriö on asevientiasioissa lupaviranomainen, mutta HS ei selvittänyt julkaisemiensa tietojen oikeellisuutta ministeriöstä. Siksi ministeriö tarjosi lehdelle Journalistin ohjeiden mukaista ”omaa kannanottoa”, jossa myös asiavirheet olisi korjattu.

Monta epätarkkuutta jäi korjaamatta

HS oikaisi ministeriön pyynnöstä kolme selvää asiavirhettä, mutta monta epätarkkuutta jäi korjaamatta. Lisäksi HS ei suostunut julkaisemaan ministeriön omaa kannanottoa.

Koska HS näin menettelemällä ei halua antaa tilaa avoimelle julkiselle keskustelulle, ministeriö avoimuuden nimissä julkaisee verkkosivuillaan kansliapäällikkö Jukka Juustin ja viestintäjohtaja Max Arhippaisen allekirjoittaman kommentin artikkeliin, joka on luettavissa puolustusministeriön sivuilla: www.defmin.fi.

SUOMEN UUTISET