Poliittinen suunnittelija Riikka Purra (ps.) moittii suomalaista turvapaikkajärjestelmää, joka kannustaa papereiden hukkaamiseen. Katso video ylläolevasta videoikkunasta.

Paperittomat-sana on Purran mukaan uuskieltä. Ideologista ja moralistista kielenkäyttöä, jonka tarkoitus on siirtää katse pois rakenteista ja kokonaisuudesta yksilöitä kohti. Vielä joitain vuosia sitten kaikki vakavasti otettavat toimijat käyttivät termiä laiton. Englanniksi: ”illegal”, ”undocumented” tai joskus ”irregular”. Mutta pian alkoi painostus, jonka mukaan laiton-termi oli väärä, koska tällöin olisi saattanut syntyä mielleyhtymä siitä, että kyseessä olisivat rikolliset ihmiset.

– Niinpä ranskankielen ”sans papiers” (”ilman papereita”) -tyyppisiä ilmaisuja alettiin ottamaan käyttöön, myös täällä Suomessa.

– Kyse ei ole kuitenkaan paperittomista. Suomessa suurin osa näistä ihmisistä on kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita, Heillä todellakin on paperit ja heidän papereissaan sanotaan, että he eivät ole oikeutettuja kansainväliseen suojeluun tai oleskelulupaan.

Paperittomaksi ylentäminen

Suomalaiseen turvapaikkajärjestelmään syvällisesti perehtyneen Purran mukaan Suomen turvapaikkajärjestelmä kannustaa hukkaamaan paperit.

– Näin sen ei tarvitsi olla. Esimerkiksi Tanskassa tämä vaikeuttaa henkilön turvapaikkakäsittelyä, mikäli hänellä ei ole papereita. Suomessa papereiden hukkaaminen helpottaa turvapaikanhakijan asemaa.

– Papereiden hukkaamisella ei pitäisi olla mitään yhteyttä siihen, että henkilö ”ylennetään” paperittomaksi. Myöskään sillä, että henkilö on EU-kansalainen ja kuuluu vähemmistöön, josta oma maa ei pidä riittävää huolta, ei kuuluisi olla syy siihen, että hänet ylennetään paperittomaksi.

Miksi Purra käyttää termiä ”ylentäminen”?

– Siksi, koska monet tahot ovat valmiita ja halukkaita laajentamaan nimenomaan näiden henkilöiden palveluita ja oikeutta niihin. Tällainen ylennys poistaa eron laillisen ja laittoman maassa olijan väliltä. Se poistaa eron sellaisen ihmisen, joka kiertää maailmaa löytääkseen parempaa elintasoa ja poliittista vainoa ja hengenhätää pakenevan ihmisen välillä. Minä en hyväksy tätä, eikä perussuomalaiset hyväksy tätä.

– On tarkoitus herättää meissä vahvaa sääliä ja empatiaa näitä ihmisiä kohtaan. Empatia ja vastaavat emootiot eivät kuitenkaan voi olla valtiollisen maahanmuuttopolitiikan taustalla, vaikka me voimme yksilöinä tietenkin tällaisia tunteita kokea.

Ongelma kohdattava asiapohjalta

– Maassamme on yhä kasvava määrä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Turvapaikanhakijat tekevät yhä uusia hakemuksia välttääkseen poistamisen maasta. Monet katoavat, vastustavat palauttamista. Tämä on se konkreettinen ongelma, jonka parissa meidän tulee toimia.

– Asia ei siis muutu muuksi puhumalla paperittomista, aliarvioimalla heidän lukumääräänsä tai kustannuksia tai turvallisuusuhkaa. Se ei myöskään poistu paheksumalla niitä ihmisiä, jotka haluavat ottaa huomioon kokonaisuuden ja Suomen edun, ja jotka eivät ole niinkään kiinnostuneita yksittäisistä ihmiskohtaloista.

– Suvereenilla valtiolla on oikeus päättää, keitä maahan saa tulla ja oikeus tietää, keitä maassa oleskelee. Ihminen, jolla ei ole oikeutta oleskella täällä, on maassa laittomasti. Sen vuoksi minä puhun laittomista maassa olijoista ja perussuomalaiset tekevät samoin.

SUOMEN UUTISET