”Haja-asetusalueen jätevesiasetuksella eli paskalailla tapahtuvalle mafiatyyliselle rahastukselle on tehtävä loppu.” Näin toteaa työmies Matti Putkonen tiedotteessa. Hän moittii ankarasti ympäristöministeriötä ja Suomen ympäristökeskusta (SYKE). Hän muistuttaa myös siitä, että kuntien valtuustoilla ja ympäristölautakunnalla on paskalain soveltamisessa harkintavaltaa.

– Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että myös viemäriverkoston ulkopuolisen asutuksen jätevedet käsitellään niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ympäristönsuojelulaki ja jätevesimääräykset perustuvat vaikuttavuuteen, eivätkä ne ota kantaa teknisiin menetelmiin, joilla vaatimukset täytetään. Viranomaisten toimivallassa ei ole rajoittaa ainoiksi hyväksytyiksi ratkaisuiksi tiettyjä laitemerkkejä tai – teknisiä ratkaisuja, muistuttaa perussuomalaisten työmies Matti Putkonen.

– Kaksi- tai kolmeosaiset sakokaivot ja umpisäiliöt, joihin jätevedet kerätään, ovat tiiviitä. Ne tyhjennetään tarvittaessa ja jätevesi toimitetaan jätevedenpuhdistamolle. Säiliö ei määritelmällisesti puhdista jätevesiä, eikä päästä niitä lainkaan ympäristöön. Näin ollen ne täyttävät ympäristönsuojelulain ja haja-asutusalueen jätevesiasetuksen vaatimukset. Nämä edullisimmat sekä säädökset täyttävät jätevesijärjestelmät toimivat muuallakin kuin herkimmillä alueilla. Vesiensuojeluyhdistysten Liiton mukaan umpisäiliöt tulisivat olla ainoat sallitut ratkaisut arvokkailla pohjavesi- ja ranta-alueilla.

– Ympäristöministeriö ja SYKE toimivat vastoin lain henkeä ja kirjainta yrittäessään edelleen pakottaa suomalaiset ostamaan tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia maksavia tehdasvalmisteisia puhdistamoja tai maasuodatusjärjestelmiä. Näin tapahtuu huolimatta siitä, että molemmat ovat tietoisia Tekniikan Maailman Helsingin yliopistolla teettämien testien tuloksista. Näissä on todettu maasuodattimet toimimattomiksi ja ne ovat jopa lianneet pohjavesiä sekä pilanneet kaivoja.

Putkonen muistuttaa, että kunnanvaltuustoilla ja ympäristölautakunnilla on oikeus tehdä itsenäisesti päätökset ”paskalain” kuntakohtaisesta sovellutuksesta. Kunnalla on mahdollisuus estää ylimitoitettujen ja kalliiden laitteistojen pakkomyynti sekä suunnitelmat pakkoliittymisistä vesi- ja viemäriosuuskuntiin.

– Mikäli SYKE jatkaa painostamista rakennusvalvonnan myötävaikutuksella, asentaa 20 000 euroa maksavia, täysin toimimattomia maasuodatusjärjestelmiä edellytyksenä rakennusluvan saamiseksi, on syytä läpivalaista SYKE:n virkamiesten poliittis-taloudelliset kytkökset laitetoimittajiin. Samoin on tehtävä niiden viranomaisten kohdalla, jotka painostavat uhkasakon uhalla haja-asutusalueen asukkaita ostamaan toimimattomia jätevesilaitteistoja tai pakkoliittymään vesi- ja viemäriosuuskuntiin.

Työmies Putkonen vaatii välittömiä toimia samalla iloiten, että viimeinkin pystytään heittämään paskalailla rahastajat ulos tontilta ja kunnantalon käytäviltä.

Putkonen kävi paskalakiasiaa läpi PS:n puoluekokouksessa 30.6.2019. Youtube, 9 min.

SUOMEN UUTISET