KOLUMNI | Tampereen yliopiston professori Juha Suoranta vaatii perussuomalaisten poistamista kaikista Suomen kouluista peruskoulusta aina yliopistoihin saakka. Hän vaatii Facebook-päivityksessään, että ihmisten mieliä tulee varjella ja suojella perussuomalaisten tuhoavilta vaikutuksilta:

”.. ihmisten mieliä, tulee varjella ja suojella tuhoavilta vaikutuksilta. Sama, mikä tiedonvälitystä, koskee myös peruskoulua ja muuta koulutusjärjestelmää, johon perussuomalaiset ovat jo ulottaneet iljettävät lonkeronsa”, Suoranta toteaa julkisessa päivityksessään.

Juha Suoranta toimii Tampereen yliopiston aikuiskasvatuksen professorina. Hänellä on myös dosentuuri mediakasvatuksessa.

Suoranta on kirjoittanut perussuomalaisista aiemminkin. Aiemmin hän on kuvaillut perussuomalaisia köyhien ”paskaporukaksi”, joiden sisällä myllertää käsittämättömäksi jäävä alkoholilla ja lääkkeillä hoidettu paha olo.

Tällaisten sanojen ääreen on pysähdyttävä.

Suoranta ei julkaisuissaan peittele omaa poliittista suuntautumistaan eikä sitoutuneisuuttaan vasemmistoaatteeseen. Tässä ei sinänsä ole mitään pahaa. On luonnollista ja suotavaakin, että koulumaailmassa toimivat osallistuvat politiikkaan ja kertovat yhteiskunnallisista näkemyksistään.

Mutta tämä ei tarkoita sitä, että kenenkään tulisi valjastaa akateemista laitosta oman politiikantekonsa välikappaleeksi. On huolestuttavaa, että Suoranta pyrkii kategorisesti estämään perussuomalaisten pääsyn oppilaitoksiin. Aivan erityisen huolestuttavaa on, että mediakasvatusta opettava henkilö levittää professorin arvovallalla julkisuuteen vaatimuksia siitä, että hänen poliittisilta kilpailijoiltaan tulisi evätä perustuslain suoma oikeus tasavertaiseen kohteluun koulumaailmassa.

Suorannan käsitykset ovat herättäneet ihmetystä Facebookissa. Hän on täsmentänyt näkemyksiään:

”En myöskään voi käsittää, miten kasvatustieteiden opiskelija voi olla sellaisessa puolueessa, jonka politiikka perustuu lähtökohtaisesti ihmisten syrjinnälle ja ihmisvihamielisyydelle.”

On äärimmäisen huolestuttavaa, että mediakasvatusta opettava professori esittää näin rajuja näkemyksiä. Hänen tulisi ymmärtää, että hänen syrjivät kommenttinsa ovat omiaan luomaan opiskelijoiden keskuudessa ahdistavaa ilmapiiriä.

Iljettävät lonkerot

Suorannan puheet ”iljettävistä lonkeroista” tuovat karulla tavalla nieleen ne ajat, jolloin Suomi taisteli olemassaolostaan. Samoin ”paskaporukasta” puhumisen tarkoitus on ilmiselvä – epäinhimillistäminen ja dehumanisointi.

Suorannan puheenparsi muistuttaa hätkähdyttävästi vuoden 1941 neuvostopropagandaa:

Jokaisen neuvostoihmisen sydän täyttyi hillitsemättömällä vihalla, kun tietoon tuli röyhkeäksi muuttuneiden hitleriläisten nulikoiden iljettävä provokaatio, kun he uskalsivat tunkea likaisen kärsänsä meidän neuvostopuutarhaamme.“

Tällainen vihapuheiden lietsominen perussuomalaisia vastaan on pöyristyttävää. Professori Suoranta halveksii kannaotoissaan julkisesti suomalaista demokratiaa ja vaatii oikeutta ainoastaan kaltaisilleen ”oikeaopisille”. Odotan Tampereen yliopiston välittömästi reagoivan professori Suorannan vihapuheisiin, työmies Matti Putkonen vaatii.

Viestinnän laitoksen kanta

Esitän myös toiveen siitä, että Tampereen Yliopiston viestinnän laitoksella käydään perinpohjainen keskustelu siitä, millainen kielenkäyttö on media-alan opettajille suotavaa ja millainen ei, Putkonen jatkaa.

Professorin ja dosentin arvovallalla esitetyt irralliset heitot poliittisista vastustajista ovat poikkeuksellisen vaarallisia.

Suorannan lausuntojen voidaan katsoa edustavan laitoksen virallista kantaa perussuomalaisista, ellei viestinnän laitos selväsanaisesti irrottaudu niistä.

Tieteenfilosofian keskeisiin periaatteisiin kuuluu esittää perustelut siitä, miten johtopäätöksiin on päädytty. Jos viestinnän laitoksen mielestä perussuomalaisilla ei ole koulu- tai yliopistomaailmassa sijaa, olisi kohtuullista kuulla tälle vankat akateemiset perustelut.

Suorannan kannanotot ovat äärimmäisiä. Ne on esitetty professorin ja dosentin arvovallalla. Toivon todella, ettei suomalainen mediakasvatus lepää yksinomaan tällaisten henkilöiden varassa.

Journalistiopiskelijoiden asema

Tampereen yliopiston viestinnän laitoksen opiskelijoista kasvaa aikanaan media-alan ammattilaisia. Journalismin keskeisiin periaatteisiin kuuluu lähdekritiikki ja riippumattomuus.

Olemme nähtävästi saapuneet tilanteeseen, jossa edes professoritkaan eivät kykene erottamaan journalismia oman puolueryhmittymiensä etujen ajamisesta. Kyseessä on aito intressiristiriita.

Suomalainen media on murroksessa. Lehtien tilauskannat ovat olleet jo pitkään syöksykierteessä. Ahdinkoa ei ratkaista sillä, että nykyistä mediakenttää puoluepolitisoidaan lisää. Kansalaiset eivät halua maksaa puoluepropagandasta.

Tätä taustaa vasten on surullista katsoa, miten poliittisiin aatteisiinsa sitoutuneet henkilöt pyrkivät saastuttamaan journalismin opiskelijoiden ajatusmaailmaa. Opiskelijoiden ajatusmaailman tahallinen puolueellistaminen vie monelta mahdollisuuden ansaita elantonsa.

Tämä on ihmisten hyväksikäyttöä. Itsekkyyttä.

Matti Putkonen
Työmies