Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen on jättänyt kirjallisen kysymyksen palomiesten altistumisesta vaarallisille aineille.

Palomiehen työ on yksi syöpäalttiimmista ammateista. Työterveyslaitos julkaisi kesäkuun 2016 alussa loppuraportin tutkimuksesta. Sen mukaan palomiehet altistuvat liikaa syöpää aiheuttaville PAH-yhdisteille. Palomiehet altistuvat myös pyreeneille sekä bentseenille yli lainsäädännössä asetettujen toimenpiderajojen. Tutkijat suosittelevat pelastuslaitoksien ryhtyvän välittömästi toimiin altistumisen vähentämiseksi.

Syöpäsairauden riski kasvaa

Raatikaisen mukaan palomiehet tulisi ilmoittaa Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin eli syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriin.

– Palomiehet altistuvat vaarallisille aineille savusukelluksessa, tilannepaikalla, jälkiraivaustöissä, palatessaan sammutusvarusteet päällä paloasemalle sekä paloasemalla varusteiden jälkihuollossa ja varusteiden säilytystiloissa. Palomiehet altistuvat myös lukuisille kemikaaleille. Altistumista tapahtuu hengitysteiden, ihon sekä ruoansulatuskanavan kautta, myös ihoaltistumisen osuus on lisääntynyt, Raatikainen listaa.

– Työterveyslaitoksen tutkimuksissa kävi ilmi, että pahimmillaan tietyt altisteet ylittivät suositellut raja-arvot monikymmenkertaisesti. Esimerkiksi bentseenipitoisuudet olivat suurimmillaan jopa 10-kertaiset. Perinteisissä kuumasavusukellusharjoituksissa altistuminen vastaa oikeissa sammutustehtävissä saatua altistumista. Myös sammutusyksikköjen sisältä mitattiin merkittäviä määriä vaarallisia kemikaaleja.

ASA-rekisteröinti velvoittaisi molempia

Työnantajalla on monissa ammateissa velvollisuus ilmoittaa työntekijä Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin. Rekisteriin kerätään tietoja työntekijöistä, jotka altistuvat ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille.

– Palomiehen työssä altistutaan syöpävaaraa aiheuttaville PAH-yhdisteille. Eniten altistuneet savusukeltajat saavat niin korkeita altistusmääriä, että tilannetta voidaan verrata tapaturmaiseen hetkelliseen altistukseen. Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija on todennut, että näyttää siltä, että ASA-rekisteröinnin ehdot täyttyvät ja vielä selvästi, Raatikainen toteaa.

– ASA-rekisteröinti velvoittaisi sekä työnantajaa että työntekijää. Työnantaja myöntää, että työssä voi tapahtua altistumista ja että riski kuuluu työnkuvaan. Työntekijä on tietoinen, että altistumisriski on olemassa ja hänellä on velvollisuus suojautua riittävästi. Altistumista tulisi seurata ja rakentaa suojataso niin hyväksi, että altistuminen olisi mahdollisimman vähäistä.

SUOMEN UUTISET