Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen on jättänyt eduskunnassa tänään lakialoitteen, joka muuttaisi säännöstä salakatselun rangaistusmaksimista niin, että se jatkaisi rikoksen vanhenemisaikaa viiteen vuoteen.

Edellytyksenä on, että salakatselusta voidaan tuomita maksimissaan puolitoista vuotta vankeutta. Nykylainsäädännöllä salakatselun maksimirangaistus on yksi vuosi vankeutta ja vanhenemisaika on vain kaksi vuotta teon tekemisestä.

Raatikaisen mukaan vanhenemisaikaa tulee jatkaa, koska rikoksen paljastuminen voi tulla tietoon pitkälläkin viiveellä.

– Tilanne on muuttunut vuoden 2000 jälkeen siten, että teknisten välineiden laatu on parantunut huomattavasti. Kameroiden koko on pienentynyt ja tiedonsiirto esim. kuvien lähettäminen langattomasti sähköpostin, älypuhelimen tai tietoverkon kautta on yksinkertaistunut.

Poliisin tietoon yhä enemmän salakatselutapauksia

Raatikainen huomauttaa, että nykyään kuka tahansa pystyy hankkimaan laadukasta kuvaa ja ääntä lähettävän laitteen kaupasta tai internetin kautta hyvinkin edullisesti ja markkinoille on tullut nk. kuvauskoptereita, joiden operoiminen ei edellytä mitään erityisiä taitoja.

– Poliisin tietoon tulee yhä enemmän salakatselutapauksia. Tapaukset liittyvät useimmiten rikolliseen toimintaan, parisuhderiitoihin sekä naapurien välisiin kiistoihin. Rikoksen tullessa poliisin tietoon se on usein jo vanhentunut. Materiaalia on saatettu levittää tietoverkossa tai jossakin muualla. Materiaalin levittämisestä voidaan edelleen rangaista, mutta nk. alkurikos on jo vanhentunut.

Raatikaisen mielestä asianomistajan ja uhrin oikeusturvan kannalta nopea rikoksen vanheneminen ei ole kohtuullista.

Uhreille syvästi traumatisoiva kokemus

Salakatselua koskevalla säännöksellä suojataan lähtökohtaisesti yksilön ihmis- ja perusoikeuksiin kuuluvaa yksityisyyttä. Raatikainen korostaa, että jos salakuvaamista on tehty seksuaalisessa tarkoituksessa, on materiaali erityisen arkaluonteista. Julkaisuja on myös käytännössä mahdotonta poistaa tietoverkosta, jos ne on laitettu levitykseen. Uhreille salakatselumateriaali ja teon kohteeksi joutuminen on syvästi traumatisoivaa.

Raatikaisen mukaan rangaistusmaksimia on tarpeellista muuttaa niin, että se jatkaisi rikoksen vanhenemisaikaa viiteen vuoteen mikä antaisi esitutkintaviranomaisille paremman mahdollisuuden selvittää rikos. Hän painottaa myös, että pidempi rikoksen vanhenemisaika parantaa asianomistajan oikeusturvaa huomattavasti.

SUOMEN UUTISET