Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen kysyy sisäministeri Petter Orpolta perusteita kansliapäällikkö Päivi Nergin väitteelle, jonka mukaan jokaisen Suomeen saapuvan henkilön tausta tiedetään.

– Suomeen tuli viime vuoden aikana n. 32 000 turvapaikanhakijaa. Tilanne on selkeästi horjuttanut kansalaisten yleistä turvallisuuden tunnetta. Lännen Media teki kyselyn, jossa kartoitettiin mm. poliisien kantoja turvapaikanhakijatilanteeseen turvallisuusuhkana. Aamulehti uutisoi aiheesta 6.3.2016. Kyselyn perusteella suurin osa poliiseista pitää turvapaikanhakijatilannetta uhkana Suomen turvallisuudelle, Raatikainen toteaa.

”Tilanne ei ole poliisin hallinnassa”

Raatikainen viittaa Lännen Median verkkokyselyyn, johon poliisit vastasivat nimettöminä. Kyselyssä yksilöitiin ainoastaan poliisin toimialue.

Helsingissä toimivat poliisit kommentoivat mm. seuraavasti: ”Tilanne ei ole poliisin hallinnassa, koska maahantulijoiden taustoja ei pystytä riittävästi selvittämään eikä poliisin resurssit riitä tulijoiden valvomiseen. Lisäksi joukossa on varmuudella Isis-taistelijoita, mikä tuo mukanaan aivan uudenlaisia uhkia. On kestämätön tilanne, että Suomeen otetaan vuosittain tuhansia ihmisiä, joista ei välttämättä pysty varmistamaan edes henkilöllisyyttä. Useita turvapaikkahakemuksia vastaanottaneena tiedän, että monesti kohtaaminen viranomaisen kanssa alkaa selkeillä valheilla.”

Poliisi Länsi-Uudeltamaalta kommentoi: ”Kukaan ei oikeasti tiedä, kuinka paljon oikeiden turvapaikanhakijoiden joukossa on ns. vihollistaistelijoita ja/tai ääri-islamisteja, joiden tarkoitusperät ovat aivan jotain muuta.”

Hämeessä toimivan poliisin kommentti: ”Emme yhtään tiedä ketä ja mistä nämä ihmiset ovat. Vastoin yleistä luuloa henkilöllisyyden selvittäminen tutkinnallisin keinoin on lähes mahdotonta. Daesh on tunnetusti lähettänyt TP-hakijoiden joukossa Eurooppaan taistelijoitaan.”

Nerg: ”Jokaisen tulijan tausta tiedetään”

Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg kommentoi kuitenkin Ylen A2 Turvattomuusillassa: ”Suomi on siinä aivan kärjessä, että me tiedetään jokainen henkilö, joka tänne on tullut, minkälaisella taustalla hän on tullut ja me pystytään niin kuin rekisterin kautta näkemään sitä tilannetta, minkä tyyppisiä ihmisiä meille tulee.”

Raatikaisen mukaan vertaamalla poliisien antamia kommentteja Lännen Medialle ja kansliapäällikön kommenttia, voi selkeästi todeta, että kommenttien välillä on suuri näkemysero.

– Kuinka on perusteltavissa kansliapäällikkö Päivi Nergin väite siitä, että jokaisen Suomeen tulleen henkilön tausta tiedetään, ja jos väite pitää paikkansa, niin millä metodilla jokaisen Suomeen tulevan turvapaikanhakijan tausta on saatu varmistettua? Raatikainen kysyy kirjallisessa kysymyksessään.

SUOMEN UUTISET