Käytettyjen tuontiautojen myynti on lisääntynyt Suomessa ja joukosta löytyy yhä useammin ulkomailta varastettuja autoja, jotka on rekisteröity Suomessa virheellisin tiedoin. Autoja löytyy nykyään viikoittain. Myös poliisi on huomannut muutoksen automarkkinoilla.

Aiemmin Euroopassa varastetut autot vietiin EU-maiden ulkopuolelle, mutta nykyään autot jäävät Eurooppaan ja niitä siirrellään maasta toiseen käyttämällä hyväksi eri maiden rekisteröintimenettelyjä.

Viranomaiset eivät tarkista taustoja

Suomessa tuontiauton rekisteröintimenettelystä sekä verotuksesta huolehtivat verohallinto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

– Nämä viranomaiset eivät kuitenkaan tarkista auton taustoja tai auton omistussuhdetta, perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen muistuttaa.

– Käytetyn auton ensirekisteröintiin riittää tällä hetkellä, kun autosta on rekisteriote ja siitä maksetaan verot. Kun verohallinto antaa luvan ja autoon on tehty rekisteröintikatsaus, auton voi rekisteröidä Suomessa.

Varkaus selviää usein vasta huollossa

Raatikaisen mukaan käytännössä kuka tahansa voi rekisteröidä minkä tahansa ulkomailta tuodun ajoneuvon, jos siitä on maksettu autovero ja ajoneuvo täyttää tekniset vaatimukset, näin myös alkuperältään ”hämärän” ajoneuvon voi ”puhdistaa” rekisteröimällä ajoneuvo Suomeen.

– Joskus autonomistajalle selviää, että auto on varastettu hänen käydessään autohuollossa. Auton merkkiosista löytyy valmistenumero, joka ilmoittaa auton olevan varastettu ulkomailla. Asiasta lähtee tällöin ilmoitus poliisille, joka noutaa auton tutkintaa varten.

Ostaja yleensä menettää autonsa

Raatikainen selventää, että jos auto on viety anastusrikoksella, saa uhri omaisuutensa takaisin ja auton ostanut henkilö menettää sen. Jos taas kyse on petosrikoksesta, auton uusi omistaja voi saada auton takaisin tutkinnan jälkeen.

– Asioiden selvittely vie aikaa ja resursseja.

Johtopäätöksenä Raatikainen toteaa, että Suomen rekisteröintimenettely on liian löysä, eikä asiakkaalla ole luotettavaa keinoa tarkistaa auton tietoja muuten kuin kysyä myyjältä auton historiasta.

Eucaris-järjestelmä käyttöön Suomessakin

Raatikainen ihmettelee, miksi Suomi ei ole ottanut käyttöön rekisteröintivaiheessa tarkastusta EU-rekisteriviranomaisille rakennetusta Eucaris-järjestelmästä, jolla voidaan etsiä tietoja eri maiden auto- ja ajokorttirekisteristä.

– Järjestelmän avulla ulkomailta Suomeen tuotujen autojen väärät valmistenumerot huomattaisiin ja varastettuja autoja voitaisiin estää tulemasta rekisteröidyksi Suomessa. Esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa ja monessa muussakin EU-maassa ensirekisteröintiin vaaditaan tarkempi selvitys tuontiauton omistajuudesta kuin Suomessa.

Raatikainen teki kirjallisen kysymyksen, jossa hän perää hallitukselta toimia, jotta ulkomailla varastettujen autojen tuonti Suomeen saadaan pysäytettyä tehostamalla tuontiautojen vastaanotto- ja rekisteröintimenetelmää ottamalla esimerkiksi käyttöön EU-maissa yleisesti käytetty Eucaris-järjestelmä.

SUOMEN UUTISET