Perussuomalaisten kansanedustajan Lulu Ranteen mukaan hallituksen päätökset siirtää Suomi-radan linjaus hankeyhtiöneuvottelijoiden sovittavaksi, ja kytkeä EU:n CEF-rahoituksen haku yhtiövalmisteluun, aiheuttivat neuvotteluihin umpisolmun ja CEF-hausta myöhästymisen.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan mukaan käsittelyssä olisi vielä useampia linjausvaihtoehtoja, Ranne ihmettelee. Uusi ratalinjaus vaatisi kuitenkin maakuntatason päätöksenteon ja sitä edeltävän monivuotisen kaavoitusprosessin.

Linjausta yritetään ohi demokraattisen päätöksenteon

Ranne muistuttaa, että Suomessa on sellaiset lakimääräiset prosessit kuten alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä ja valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, joiden puitteissa ratalinjaukset tulisi käsitellä. Hankeyhtiö on yksityisoikeudellinen järjestely, jonka neuvotteluihin osallistuvilla virkamiehillä ei ole minkäänlaista mandaattia sopia uudesta linjauksesta demokraattisten prosessien ohi.

– CEF-hakuun liittyen, komissiota ei kiinnosta meidän yhtiörakenteemme, vaan rajalta rajalle ulottuva yleiseurooppalainen liikenneverkko, Ranne jyrähtää.

Sanomansa painoksi Ranne jätti tänään eduskunnan puhemiehelle seuraavan kirjallisen kysymyksen vastuuministerin vastattavaksi.

– Mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä juridisen asiantuntija-avun hankkimiseksi liikenne- ja viestintäministeriölle päätöksenteon laillisuuden ja demokraattisuuden varmistamiseksi, ja ratalinjauksen päätöksenteon palauttamiseksi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun tehtäväksi, ja mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä, että ratahankkeista muodostetaan riittävän suuri CEF-hakukelpoinen TEN T-hanke, ja CEF-haun valmistelu irrotetaan hankeyhtiövalmistelusta?

SUOMEN UUTISET