Eduskunta käsitteli eilisessä lähetekeskustelussaan Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomusta. Kansanedustaja, diplomi-insinööri Lulu Ranne nosti puheenvuorossaan esiin muun muassa valtionhallinnon ICT-palvelujen ja niiden hankintamenettelyjen remonttitarpeet.

VTV nostaa esiin hallinnon palvelujen digitalisaation, josta Ranteella on raadollinen näkemys. Ranne näkee digitalisaation suurena mahdollisuutena, mutta toistaiseksi julkisen hallinnon ICT-palveluissa ja niiden hankinnoissa on suuria ongelmia.

– A-studiossa (17.9.) käsiteltiin Valtion tietotekniikkakeskus Valtorin ongelmia, tökkivien järjestelmien vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja työn tuottavuuteen sekä asiakaspalveluun ja turvallisuuteen. Tämä on valtionhallinnon arkipäivää. Järjestelmiä kaatuu asiakaspalvelun aikana ja nettiyhteydet katkeilevat, toteaa Lulu Ranne.

Palvelutuotantoa mahdollista tehostaa

ICT-vallankumous on Ranteen mukaan välttämätön.

– Julkisen sektorin palvelutuotantoa on mahdollista tehostaa kymmeniä prosentteja. Digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet on hyödynnettävä maksimaalisesti. Niin helpotetaan myös yksityisen sektorin osaajapulaa. Julkiselta puolelta on mahdollista siirtää osaajia yksityiselle puolelle, eikä jokaisen eläköityvän tilalle tarvita uutta työntekijää, sanoo Ranne.

Asiakas huomioitava paremmin

Ranteen mukaan ratkaisu löytyy ICT-puolellakin hyvin vahvasti julkisten hankintamenetelmien kehittämisestä.

– Vanhentuneet ICT-hankintaprosessit massiivisine tarvemäärittelyineen ja projektien vesiputousmalleineen käytännössä takaavat epäonnistumisen. Uusin esimerkki tästä on käytettävyydeltään täydellisen susi tulorekisteri, jonka vaikeudet heiluttavat jo kuntatalouttakin. Tietoa on, mutta se on sadoissa, ellei tuhansissa eri siiloissa. Niistä se on jatkossa saatava kaikkien käyttöön.

– Hankinnoissa ja kehityksessä on siirryttävä nopeisiin, ketteriin menetelmiin, joissa käyttäjät ja kentän asiantuntijat ovat mukana alusta asti. Tällöin myös asiakas tulee paremmin huomioitua, Ranne sanoo.

SUOMEN UUTISET