Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) väänsi häikäilemättä mustan valkoiseksi vastatessaan perussuomalaisten välikysymykseen poliisipalvelujen turvaamisesta. Räsäsen mielestä poliisipalvelut ovat parantuneet hallituksen poliisi- ja hätäkeskusuudistusten aikana.

Ministeri kehui poliisin toimintaa jopa kansainvälisesti esimerkilliseksi. Perussuomalaisia ministeri syytti väärän tiedon levittämisestä.

– Välikysymyksessä moititaan siis hallitusta, joka on vaikeana taloudellisena aikana pitänyt poliisien määrän vakaalla tasolla, poistanut lähes täysin poliisien työttömyyden, lisännyt poliisin määrärahoja, lyhentänyt vasteaikoja pienemmillä paikkakunnilla, tehostanut terrorismin ja harmaan talouden torjuntaa, parantanut katu- ja liikenneturvallisuutta ja vähentänyt hallintoa, ja jonka aikana hätäkeskuslaitoksen toiminta on voimakkaasti parantunut ja se on todettu Euroopan parhaaksi hätäkeskusjärjestelmäksi, Räsänen väitti.

Perussuomalaisilla eri näkemys

Perussuomalaiset olivat välikysymyksessään löytäneet moitittavaa juuri näistä Räsäsen luettelemista seikoista. Siinä on sana sanaa vastaan perussuomalaisten asiantuntevien ammattipoliisien (mm. kuvassa olevan Ismo Soukolan) ja hallituksen poliisiministerin välillä.

Räsänen kehuu rikollisuuden vähentyneen Suomessa ja turvallisuuden tunteen pysyneen hyvänä poliisien kansainvälisesti vähäisestä määrästä huolimatta. Hän ei mainitse, kuinka suuri ansio tässä kuuluu lainrikkojien maltillisuudelle.

– Välikysymyksessä on esitetty, että liikkuvan poliisin lakkauttaminen ja poliisin arjen resurssipula näkyisivät maaseudulla sekä suurten kaupunkien ulkopuolella valvonnan huolestuttavana vähentymisenä. Polisipartioiden toiminnan seurauksena ilmi tulleita liikennerikoksia on kuitenkin kuluvana vuonna ollut jopa hiukan enemmän kuin vastaavana aikana ennen organisaatiouudistusta, Räsänen väitti.

– Myöskään liikennneturvallisuus ei ole heikentynyt poliisin organisaatiomuutosten seurauksena. Liikenteessä on menehtynyt viidennes vähemmän kuin vuosi sitten.

Ministeri ei mainitse, että näin käy aina taantuman aikana raskaan liikenteen vähentymisen vuoksi. Ministeri korostaa myös, että talousrikostorjunta on saanut 60 prosenttia enemmän omaisuutta valtion haltuun kuin vuonna 2011.

Veli-Pekka Leskelä