Median puolueettomuudesta ja objektiivisuudesta puhutaan paljon. Ruotsissa on tarkat säännöt sille, millaisia asioita radio- ja tv-ohjelmissa saa käsitellä – ja miten. Jos toimittaja ei riittävästi kyseenalaista ja väitä vastaan vääränlaisia mielipiteitä kohdatessaan, hän saattaa joutua itse vastuuseen.

Ruotsin kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) on hallintoviranomainen, joka valvoo lakien noudattamista Ruotsin mediassa. MPRT:n tarkastuslautakunta on Suomen julkisen sanan neuvostoa (JSN) muistuttava elin, jolle ihmiset voivat tehdä ilmiantoja radio- ja televisio-ohjelmista.

Tarkastuslautakunta antoi äskettäin langettavan päätöksen tapauksessa, jossa vanhempi naishenkilö oli soittanut radion keskusteluohjelmaan, jonka aiheena oli muun muassa maahanmuuttajien integraatio.

”Rasistisen henkilön” annettiin ilmaista mielipiteitään

Kuuntelijan tekemän ilmiannon mukaan ”toimittaja oli antanut rasistisen henkilön ilmaista mielipiteitään sosialidemokraateista, maahanmuuttajista ja muslimeista lainkaan kyseenalaistamatta”. Kantelun tekijän mukaan ohjelmaan soittaneen naisen puheet olivat kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Soittaja oli arvostellut hallitusta ja sisäministeriä kovin sanoin ja pitänyt sisäministerin äskettäisiä puheita maahanmuuttajien integroimisesta pelkkinä tyhjinä vaalilupauksina. Ruotsissa puhutaan vaalien alla tarjottavasta ”läskistä”, joka vastaa suomen kielen termiä ”vappusatanen”. Soittaja oli sitä mieltä, että maahanmuuton kielteisille seurauksille on liian myöhäistä tehdä mitään, joten maahanmuutto pitäisi lopettaa kokonaan.

Ruotsin radio kirjoitti tarkastuslautakunnalle lähettämässään vastineessa, että kyseessä on ohjelma, johon ihmiset voivat soittaa kertoakseen mielipiteensä suorassa lähetyksessä. Tällöin kuuluville voi päästä myös ristiriitaa herättäviä ajatuksia. Vastineessa korostettiin, että soittajan kritiikki oli ensisijaisesti kohdistunut hallituksen politiikkaan ja toimittaja oli yrittänyt haastaa hänen väitteitään ja pyytänyt häntä esittämäään omia ratkaisujaan.

Median erityinen vaikutusvalta huomioitava

Säädösten mukaan Ruotsin radio- ja televisio-ohjelmien sisällössä tulee ottaa huomioon näiden medioiden erityinen vaikutusvalta. Tarkastuslautakunta pitää lähtökohtanaan, että ohjelmissa ei saa olla mitään sellaista, mikä loukkaa ihmisiä sukupuolen, etnisyyden, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Kaikessa ohjelmatoiminnassa on korostettava ihmisten yhdenvertaisuutta. Rasismi on tuomittava jyrkästi. Tämä tarkoittaa, että toimittajien on otettava selkeästi kantaa ”epädemokraattisia lausuntoja” ja ”rasistisia ennakkoluuloja” vastaan. Näillä perusteilla tarkastuslautakunta katsoo, että toimittaja ei riittävästi problematisoinut soittajan näkemyksiä.

Mitä soittaja sitten oikeasti sanoi?

Suomalaisittain katsoen ”rasistimummon” puheissa ei ollut mitään kovin ihmeellistä. Edes valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen tuskin nostaisi kiihottamissyytettä niiden pohjalta.

Soittaja piti sisäministerin vaalilupauksia ”häpeämättöminä” ja oli sitä mieltä, että maahanmuuton ongelmista on vaiettu aivan liian kauan rasismisyytösten pelossa. Ja nyt niille on liian myöhäistä enää tehdä mitään, koska demarit ovat pilanneet kaiken.

– Pitäisi laittaa maahanmuutto nollaan ja yrittää saada tähän maahan jotain järjestystä, mummo sanoi.

– Minä olen 76-vuotta vanha ja olen elänyt maassa, joka oli turvallinen ja jossa luotettiin poliitikkoihin. Mutta se oli ennen se.

Soittajan mielestä maahanmuuttajia tulee koko ajan enemmän ja ruotsalaiset vain perääntyvät sen sijaan, että vaatisivat tulijoita elämään maassa maan tavalla. Hän puhui myös ammuskeluista, muslimien erilaisesta arvomaailmasta ja ennusti, että 30 vuoden päästä ruotsalaisnaisten tasa-arvoinen asema on mennyttä.

– Nyt tämän on loputtava. Nyt tulee Afganistanista massoittain väkeä. Ja meistä ruotsalaisista on tehty toisen luokan kansalaisia omassa maassamme.

SUOMEN UUTISET