Innokkaimpien reserviläisten Nato-into hiipuu. Enää vajaa kolmannes (29,7%) reserviläisistä kannattaa NATO-jäsenyyttä. Vielä viisi vuotta sitten lähes 40 prosenttia (39,1%) reserviläisistä halusi liittyä NATO:on joko heti tai lähivuosina.

Reserviläisillä tarkoitetaan tässä yhteydessä Reserviläisliiton jäseniä, jotka koostuvat keskimääräistä innokkaammista maanpuolustuksen harrastajista ennen muuta reservin aliupseereista.

Puolustusvoimien reserviin kuuluu Suomessa satoja tuhansia miehiä ja tuhansia naisia. Reserviläisliitolla on jäseniä noin 36 500, joista aliupseereita on 60 prosenttia, miehistöä 26 ja upseereita neljä prosenttia. Armeijaa käymättömiä oli 10 prosenttia. Kannatuksen hiipuminen selvisi 11.-23.3. tehdystä jäsenkyselystä, johon osallistui lähes 3.200 Reserviläisliiton jäsentä.

Myöskään pohjoismainen puolustusyhteistyö ei saa reserviläisiä syttymään. Vain 3,4 prosenttia vastaajista solmisi puolustusliiton Ruotsin kanssa. Yhteistä sotakalustoa hankkisi joka kymmenes (10,4%) reserviläinen. Vajaa puolet, 42,2 prosenttia, olisi kuitenkin valmiita yhdistämään materiaalihankintoja sekä niihin liittyvää koulutusta mahdollisuuksien mukaan. Jatkossakin täysin itsenäistä puolustusta ylläpitäisi runsas viidennes, 22,5 prosenttia reserviläisistä.

PS VERKKOTOIMITUS