Valtiovarainministeriö joutuu luovuttamaan Suomen ja Kreikan vakuussopimuksen ja myös pääosin Suomen ja pankkien väliset sopimukset, toteaa tyytyväisenä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen salailusta valittanut perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner.

VM:n on luovutettava vakuussopimus kokonaisuudessaan. KHO linjasi myös, että Suomen ja pankkien väliset sopimusasiakirjat ovat pääosin julkisia lukuun ottamatta liikesalaisuuksia. Pankkien nimet ja ne tiedot, jotka voivat johtaa pankkien jäljille, voidaan salata.

‑ On hienoa, että salailu ei voittanut. Korkeimman hallinto-oikeuden tuomio on merkittävä voitto hyvälle ja läpinäkyvälle hallinnolle, joka on erittäin tärkeä asia demokraattisessa valtiossa. Jatkossa varmasti valtioneuvostossa ja ministeriöissä noudatetaan KHO:n viitoittamaa linjaa, Ruohonen-Lerner korostaa.

Valtiovarainministeriö halusi salata sekä vakuussopimuksen että pankkien kanssa tehdyt sopimukset. Ministeriö vetosi sopimuksen sisältämiin liikesalaisuuksiin ja siihen, että Kreikka vaati sopimuksen salaamista.

‑ KHO:n mukaan salassapidosta voidaan säätää vain lailla. Siitä ei voida päättää sopimusten salassapitomääräyksillä, jotka poikkeavat julkisuuslaista, Ruohonen-Lerner muistuttaa.

KHO:n ratkaisu oli yksimielinen. KHO sai salaamisesta kaikkiaan 12 valitusta.

Suomen ja Kreikan vakuussopimus sekä viisi pankkien kanssa solmittua sopimusta allekirjoitettiin helmikuussa 2012.

PS VERKKOTOIMITUS