Kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien EU:n harjoittamaa ja jäsenmaiden itsemääräämisoikeutta rajoittavaa direktiivitehtailua ja sen suhdetta EU:n läheisyysperiaatteeseen.

Perussuomalaisten Vesa-Matti Saarakkalan mielestä EU-komission käynnistämä ja sinänsä tarpeellinen REFIT-hanke ei välttämättä täysin vastaa niitä toiveita, joita jäsenvaltioilla ja niiden kansalaisilla sekä jäsenmaissa toimivilla yrityksillä on EU-säätelyn purkamiseksi, koska hankkeen keskeisenä toimijana on direktiiviehdotuksista vastaava komissio itse.

– Parempi tapa puuttua asiaan olisi käydä läpi ongelmalliset ja haitalliset sekä läheisyys- ja suhteellisuusperiaatteen vastaiset direktiivit kansallisella tasolla kussakin jäsenmaassa ja lähettää sitten ”jobin posti” Brysseliin, Saarakkala toteaa.

EU rikkoo omia sopimuksiaan

Viimeaikaisesta epäonnistuneesta ja haitallisesta direktiivitehtailusta Saarakkala nostaa esiin rikkidirektiivin, työaikadirektiivin, yhdistelmädirektiivin sekä komission halun lisätä uusiin pyykinpesukoneisiin 20 asteen pesuohjelman.

– Sosiaalipolitiikan alaa koskeva yhdistelmädirektiivi on vaarantamassa koko nykysuomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän olemassaolon. Suurena pelkona on myös se, että solidaarisuuden ja taakanjaon nimissä EU:n eteläiset maat tulevat saaman läpi vaatimuksensa heidän turvapaikanhakijoista aiheutuvien kustannusten jakamisesta koko unionin kesken joko liikuttamalla rahaa tai turvapaikanhakijoita. Europolitiikassa EU rikkoo omia sopimuksiaan, koska jäsenmaat ovat ottaneet vastattavakseen toistensa taloudellisia vastuita.

Suomalaiset direktiivien purkutalkoisiin

Saarakkala pyytää hallitusta seuraamaan Alankomaiden ja Ison-Britannian kriittistä ja kansallista etua vaalivaa esimerkkiä EU-politiikassa ja samalla osallistamaan suomalaiset direktiivien purkutalkoisiin, pyytämällä vinkkejä asiaan kansalaisyhteiskunnalta ja kuuntelemalla aidosti eri toimijoiden ääntä.

– Suomen tapana tehdä EU-politiikkaa on ollut säännönmukaisesti antaa periksi erilaisissa neuvotteluissa. Kansallisesti keskeisissä asioissa neuvottelupöytään on tuotava uusia elementtejä, kuten ns. keltaisen kortin esittäminen komissiolle, Suomen EU-jäsenyysehtojen uudelleenneuvottelu, harjoitetun europolitiikan kyseenalaistaminen. Myöskään ero EU:sta ja talous- ja rahaliitto EMU:sta eivät saa olla poissuljettuja vaihtoehtoja, Saarakkala huomauttaa.

PS VERKKOTOIMITUS