Perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala esittää mopoautoilua rajoitettavaksi liikenteen kannalta merkittävimmillä liikenneväylillä koko maassa.

Saarakkalan mukaan liikenteellä ja sen sujuvuudella sekä turvallisuudella on suuri merkitys ihmisten arjessa sekä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Liikenneyhteydet ja logistiikkakustannukset vaikuttavat olennaisesti myös yritysten toimintaan ja kasvuun.

Heikentää liikenneturvallisuutta

Saarakkala muistuttaa, että perusväylänpidon ohella liikennejärjestelmän kehittämiseksi tehdään mittavia panostuksia: vuoden 2017 talousarvioesityksessä esitetään liikenneinvestointeihin yhteensä 444 miljoonan euron määrärahaa.

– Kevyt nelipyörä eli mopoauto on verrattain uusi tuttavuus Suomen teillä. Tilastojen mukaan liikennekäytössä oli kesäkuussa 2016 yhteensä 9 498 mopoautoa, joille säädetty suurin sallittu ajonopeus on 45 kilometriä tunnissa. Samalla kun liikenteen sujuvoittamiseksi tehdään merkittäviä panostuksia, mopoautojen aiheuttamat tukot ja ohitukset vaikeuttavat liikennettä ja heikentävät liikenneturvallisuutta, Saarakkala toteaa.

Liikenneturvan (2013) teettämän kyselyn mukaan 43 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että mopoautot häiritsevät muuta tieliikennettä ja vastaajista 22 prosenttia kieltäisi mopoautot kokonaan.

Onnettomuusriski kasvaa

Trafin (8/2010) julkaiseman tutkimuksen mukaan keskeinen mopoauton turvallisuuteen liittyvä ongelma on sen alhaisesta nopeudesta johtuva nopeusero muun liikenteen kanssa taajamaliikenteen ulkopuolella.

– Liikennevakuutuskeskuksen mukaan mopoauton kuljettajalla on lähes kolminkertainen riski joutua onnettomuuteen henkilöauton kuljettajaan verrattuna. Mopoihin verrattuna onnettomuusriski on peräti nelinkertainen, Saarakkala huomauttaa.

Mopoautoille ei vielä kieltomerkkiä

Tieliikenneasetuksella (182/1982) on kielletty moottori- tai moottoriliikennetiellä ajaminen ajoneuvolla, jonka suurin sallittu tai rakenteellinen nopeus ei yllä 50 kilometriin tunnissa. Muilla tieväylillä häiriöitä aiheuttaviin ajoneuvoihin liittyvät kiellot on hoidettu niitä koskevin kieltomerkein.

– Esimerkiksi mopoista ja traktoreista poiketen, mopoautolle eli ajoneuvotyypiltään kevyelle nelipyörälle ei kuitenkaan ole olemassa omaa kieltomerkkiä ongelman ratkaisemiseksi.

Saarakkala kysyy kirjallisessa kysymyksessään, onko hallitus valmis pohtimaan keinoja kevyen nelipyörän eli mopoauton kuljettamisen kieltämiseksi liikenneväylillä, joissa kielto olisi tarpeellinen liikenteen sujuvoittamiseksi sekä liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

SUOMEN UUTISET