SAKSA | Suurten maahanmuuttajamäärien kotouttaminen aiheuttaa vaikeuksia kaikkialla. Baijerissa ongelmia pyrittiin ratkomaan uudella kotouttamislailla, jossa edellytettiin tulijoiden kunnioittavan kantaväestön kulttuuria ja sopeutumaan siihen. Vihreille ja demareille tämä ei kuitenkaan sopinut.

Baijerin perustuslakituomioistuin päätti äskettäin, että Baijerin kotouttamislaki rikkoo tietyiltä osin osavaltion perustuslakia vastaan, kertoo Saksan yleisradion ulkomaanpalvelu DW. Kyseinen kotouttamislaki tuli voimaan jo tammikuussa 2017 suuren turvapaikanhakijakriisin jälkimainingeissa. Baijerissa valtaa pitävä kristillisdemokraattien sisarpuolue CSU piti lakia välttämättömänä, jotta Saksaan tulleiden satojen tuhansien turvapaikanhakijoiden aiheuttamista kotouttamishaasteista selvittäisiin.

Kotouttamislaissa määrätään muun muassa sakkoja sellaiselle turvapaikanhakijalle, joka kieltäytyy opettelemasta saksaa. Saksan lakia ja arvoja halveksuvat turvapaikanhakijat puolestaan laitetaan pakkokursseille opettelemaan länsimaista arvopohjaa.

Punavihreät: saksalaista kulttuuria ei voida edes määritellä

Sosiaalidemokraatit ja vihreät kuitenkin vastustivat kotouttamislakia ja veivät asian perustuslakituomioistuimeen. Erityisesti punavihreitä kismitti se, että laissa vaadittiin maahanmuuttajia kunnioittamaan kantaväestön valtakulttuuria.

Oppositiopuolueiden mielestä termi “valtakulttuuri” ei ollut laissa riittävän selvästi määritelty. Lisäksi punavihreät olivat sitä mieltä, että ajatus “valtakulttuurista” johtaa suvaitsemattomuuteen, koska se vaatii tulijoita hylkäämään omat perinteensä ja omaksumaan enemmistön arvot ja tavat.

Luonnollisesti punavihreät korostivat myös sitä, että “saksalaista valtakultuuria” on mahdoton määritellä, koska kulttuuri on joustava ja jatkuvasti muuttuva käsite. He vetosivat siihen, että Saksan lakien noudattamisen pitää riittää kotoutumisen vaatimusten täyttymiseksi. Punavihreät vastustivat jyrkästi sitä, että kotoutumislaissa vaadittiin, että kaikkien lasten tulisi päiväkodissa “oppia kristillisen, länsimaisen kulttuurin keskeiset asiat”.

Valtakulttuuri-termistä on Saksassa kiistelty jo pitkään. Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen mielestä “valtion ja yhteiskunnan tulee puolustaa saksalaista kulttuuri-identiteettiä valtakulttuurina”. AfD:n mielestä “muualta tuotujen kulttuuripiirteiden kohteleminen tasavertaisina kantakulttuurin kanssa” aiheuttaa vakavan uhan yhteiskuntarauhalle ja kansakunnan kulttuuriselle yhtenäisyydelle.

Tuomioistuin: kotouttamislaki on osin perustuslain vastainen

Perustuslakituomioistuin oli tuomiossaan samaa mieltä punavihreiden kanssa ja totesi, että kotouttamislaki rikkoo tietyiltä osin Baijerin osavaltion perustuslakia. Muun muassa sellaisten ihmisten sakottaminen, jotka eivät halua opetella saksaa, todettiin laittomiksi.

Tuomioistuimen päätöksen mukaan pakolliset kurssit, joilla opetetaan länsimaisen, demokraattisen yhteiskunnan arvoja loukkaavat maahanmuuttajien mielipiteenvapautta. Lisäksi tuomioistuin päätti, että vaatimus, jonka mukaan yleisradion ja median tulisi ylläpitää valtakulttuuria loukkaa median vapautta ja mielipiteenvapautta. Muilta osin perustuslakituomioistuin ei puuttunut “valtakulttuurin” käsitteeseen.

Kaikki punavihreiden kanteessa esitetyt vaatimukset eivät menneet läpi. Perustuslakituomioistuin ei esimerkiksi pitänyt perustuslain vastaisena sitä, että maahanmuuttajilta edellytetään myös aktiivisia toimenpiteitä oman kotoutumisensa edistämiseksi.

Baijerin osavaltion sisämisteri Joachim Herrmann (CSU) kommentoi, että kotouttamislaki on perusteiltaan yhteensopiva perustuslain kanssa, joten mitään merkittäviä muutoksia ei tarvita, kertoo Junge Freiheit -lehti.

SUOMEN UUTISET