Teknologiateollisuuden murroksesta kärsivä Salon seutu saa lisätukea valtion lisätalousarviosta. Hallitus päätti asiasta talouspoliittisen ministeriryhmän kokouksessa keskiviikkona.

Salon seutu saa yhteensä 17 miljoonaa euroa, mistä työministeriön kehyksen sisältä viisi miljoonaa. Tuella rahoitetaan jo toimivien yritysten kasvua ja tuetaan uusien yritysten houkuttelemista ja uusien yritysten syntymistä.

10 miljoonaa digitalisaatioon

Rahoitusta myönnetään 10 miljoonaa euroa Tekesin Digibuusti-hankkeeseen, 2 miljoonaa Finpron ICT Invest-hankkeen lisärahoitukseen, 5 miljoonaa yritysten kehittämisvaltuuksien lisärahoitukseen, mikä kohdistuu Microsoftin lähtöalueille. Siirtyviä yritystukivaltuuksia nostetaan 10 miljoonasta 20 miljoonaan. EU:n Kestävää kasvua ja työtä –hankkeesta myönnetään 5 miljoonaa euroa yritysten kehittämishankkeisiin Salon seudulle ja muille äkillisen rakennemuutoksen paikkakunnille.

Rahoituksella tuetaan erityisesti Microsoftilta irtisanottujen työntekijöiden uudelleen työllistymistä.

Työttömyys kolminkertaistunut

Salosta on vuonna 2008 alkaneen murroksen jälkeen kadonnut jo noin 6 000 työpaikkaa, joista 4 500 on teollisuuden työpaikkoja. Microsoftin toimintojen lakkauttaminen aiheutti noin 700 työpaikan menetyksen.

– Työttömyysaste, joka vuonna 2008 oli 5,8 prosenttia, on nyt kasvanut 15,3 prosenttiin, oikeus- ja työministeri Jari Lindström sanoo.

Salon seutu on ollut äkillisen rakennemuutoksen alue jo vuodesta 2009 asti. Valtioneuvosto jatkaa tätä nimeämistä vuodenvaihteesta eteenpäin, vaikka sen piti päättyä jo silloin.

– Vierastankin ”äkillistä rakennemuutosta”. Salo on jatkuvan rakennemuutoksen alue, Lindström huomauttaa.

Rahoilla kehitetään
kymmeniä yrityksiä

Salolle on kohdistettu äkillisen rakennemuutoksen rahoja tähän asti jo 14,3 miljoonaa euroa – tänä vuonna neljä miljoonaa. Viime vuodesta siirtyi 2,4 miljoonaa eli yhteensä Salo on saanut tänä vuonna 6,4 miljoonaa euroa.

Näistä on käytetty 4,5 miljoonaa yhteensä 40 pk-yritykselle ja työpaikkoja luoviin kehittämishankkeisiin.

– Keinoilla on kyetty helpottamaan Salon alueella Microsoftin poistumisesta aiheutuvia työpaikkamenetyksiä, Lindström kertoo.

– Ely-keskuksissa on käsittelyssä noin 2,4 miljoonan edestä pk-yritysten kehittämisavustushakemuksia, joten näyttää siltä, että tämän vuoden koko valtuus tullaan käyttämään. Lisäksi seutukunnalla on jätettävinä joukko hakemuksia, joista keskustellaan. Tällä viiden miljoonan euron lisävaltuudella mahdollistetaan uusia korvaavia työpaikkoja luovien hankkeiden rahoittaminen.

Salo ja Turun seutu
kilpailevat osaajista

Vaikka Salon seutu on kärsinyt suurista muutoksista, pilkistää siellä Lindströmin mukaan myös toive tulevasta. Ministeri kehuu Salon tehneen oikeita toimenpiteitä ja olleen itse aktiivinen.

– Se auttaa. Valtion pitää olla aktiivinen, mutta myös kuntien itse ja yritysten pitää olla aktiivisia. Salon seudulla nähdään pimeyden keskellä valoa ja se on osaaminen.

– Microsoftin 700 irtisanotusta on Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokon mukaan noin 200 työllistynyt Espooseen ja noin 200 muualle aktiivisin toimin, mistä Rantakokko kiittää rahoitusta.

Salo pyrkii houkuttelemaan yrityksiä, jotka työllistäisivät ohjelmistoalan osaajia. Heitä on tultu hakemaan jo muualle: äskettäin oli rekrytointitilaisuus, johon tuli yrityksiä viidestä Pohjois-Euroopan maasta.

Alueella mietitään myös kovasti, kuinka ohjelmisto-osaaminen voisi hyödyntää alueen raskasta ja suurta teollisuutta, kuten laiva- ja autoteollisuutta sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Veli-Pekka Leskelä