Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho julkisti puheenjohtajaohjelmansa eduskunnassa tänään. Ohessa Terhon puhe kokonaisuudessaan.

Tervetuloa tähän puheenjohtajan vaaliohjelman julkaisutilaisuuteen. Tai voisin sanoa myös: Omaan suunnitelmaani puolueen uudistamisohjelmasta.

Kesäkuun 10. päivänä perussuomalaiset valitsevat uuden puheenjohtajan. Edellinen puheenjohtaja Timo Soini on saavuttanut suomalaisessa politiikassa ennennäkemättömiä asioita. Silti – emme ole menossa kesäkuussa valitsemaan uutta Timo Soinia vaan uuden puheenjohtajan.

Menneitä, suuriakaan menestyksiä ei sellaisenaan voi toistaa. Meidän on luotava jotain uutta. Uusi alku.


Terhon puhe kokonaisuudessaan. 22 min 23 sek.

Kuntavaalit osoittivat, etteivät kannattajamme ole meihin täysin tyytyväisiä. On aika uudistua ja terästäytyä. Vaikka meillä on kaikkien aikojen perussuomalaisin hallitus, se voisi olla vielä parempi. Ja haluan omalta osaltani auttaa tekemään siitä paremman.

Tämä ohjelmajulkistukseni ei käsittele ensisijaisesti tätä vaalikautta, jolle on jo olemassa hallitusohjelma. Haluan tässä ohjelmajulkistuksessa katsoa pidemmälle, 2020-, 2030- ja 2040-luvuillekin saakka.

Haluan kertoa siitä, miten minun johtamani perussuomalaiset ratkaisisivat tulevaisuuden poliittisia ongelmia. Johtoajatuksena: haluan kertoa, miten kutakuinkin minun ikäiseni poliitikot, kansalaiset voivat ojentaa tämän kansankodin avaimet lapsilleen ja sanoa täydestä sydämestä: tässä se nyt on. Entistä ehompana. Nyt se on teidän. Pitäkää hyvää huolta.

+++

Mistä perussuomalaiset lähtevät ratkomaan näitä tulevaisuuden ongelmia?

Kaikki lähtee ihmisestä. Me uskomme suomalaiseen ihmiseen. Hänen kykyynsä kantaa vastuuta ja nauttia vapautta. Me emme usko rahavaltaan emmekä hallintokoneistoihin. Tätä on perussuomalainen populismi. Tämä oli myös Soinin aikakauden johtoajatuksena.

Yhteiskunta kehittyy käsi kädessä yksilön kanssa. Yhteiskunnan on tuettava ja kannustettava yksilöä kehittymään. Kaiken työmme tarkoitus on antaa tavalliselle suomalaiselle mahdollisimman hyvä elämä.

Työikäisille täytyy antaa mahdollisuuksia ja edellytyksiä pärjätä omalla työllään myös 20-, 30- ja 40-luvulla. Nuorille täytyy antaa tulevaisuuteen tähtääviä opintoja, joissa on mahdollisuuksia.

Ikäihmisille sairaille ja tukea tarvitseville on annettava turvaa, inhimillisyyttä ja osallisuutta, osana tätä yhteiskuntaa.

Mitä me olemme? Mistä arvoista me lähdemme ratkomaan näitä ongelmia tavoittelemaan näitä asioita?

Me olemme isänmaallinen puolue. Me kunnoittamme Suomea, suomalaisuutta ja Suomen itsenäisyyttä. Käytännössä se tarkoittaa muun muassa EU:n liittovaltiokehityksen päättäväistä torjuntaa. Me olemme, tulemme olemaan Suomen ainoa EU-kriittinen puolue.

Me olemme oikeudenmukaisia. Me vaadimme, että kaikkia on kohdeltava inhimillisesti ja tasapuolisesti.

Me kunnioitamme ahkeruutta. Työ ja yrittäminen ovat hyvinvoinnin perusta.

Kunnioitamme rehellisyyttä. Tosiasiat on tunnustettava. Jopa politiikkojen on ne tunnustettava.

On puhuttava suoraan. On puhuttava ymmärrettävästi.

Meille turvallisuus on tärkeää. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että valtion ydintehtävät – poliisi ja puolustusvoimat on pidettävä riittävän resursoituna. Hallitsematon maahanmuutto on ennaltaehkäistävä.

Ihmiseen uskovana puolueena me kunnioitamme yksilöllisyyttä. Me emme halua yhteiskunnan yliholhousta. Emme halua ylisääntelyä sen enempää EU:lta kuin kansalliselta tasolta.

Meidän olemassaolomme tarkoitus on muutos. Toisin kuin vanhojen puolueet, tarkoituksemme ei ole vallassa pysyttely. Valta on vain väline. Meidän tarkoituksemme on olla Suomen muutosvoima.

+++

Lupasin katsoa tulevaisuuteen. Otan nyt esiin useita suuria kysymyksiä, jotka on kyettävä ratkaisemaan. Niistä välittömin on talous. Jos talous pysähtyy, kaikki pysähtyy. Siksi työnteon säilyttäminen ja työnteon kannattaminen ovat avainasemassa. Ilman kakuntekijöitä ei voi olla myöskään kakunjakajia. Ajatus siitä, että kakkua voitaisiin jakaa velaksi iän kaiken, on eurooppalaisin esimerkein todistettu vääräksi.

Työpaikat ja kilpailukyky on kyettävä säilyttämään. Tällä hetkellä vanhojen puolueiden tekemien ratkaisujen perusteella – euroon liittyminen ilman kansanäänestystä – ainoa tapa ylläpitää kilpailukykyä ovat sisäiset devalvaatiot. Sellainen on tämän hallituksen aikana tehty. Jos katsotaan pidemmälle, niin toinen vaihtoehto 30- tai 40-luvulla, on paluu omaan valuuttaan. Ja kun katsomme pidemmälle, niin vaihtoehto näyttää mahdolliselta, jopa todennäköiseltä.

Sanon vielä kerran, mahdollisimman ymmärrettävästi: kilpailukykysopimusta ei olisi tarvittu, jos emme olisi olleet eurossa.

Erittäin keskeinen tulevaisuuden ratkaistava asia on sosiaaliturvan uudistaminen. Tulomuodostuksen on aina oltava työhön kannustavaa. Tarvitsemme sosiaaliturvajärjestelmän, joka tekee myös osa-aikatyöstä ja pienipalkkaisesta työstä järkevää vastaanottaa. Järjestelmän, joka ei lähtökohtaisesti oleta, että kansalainen on 40 tuntia viikossa töitä tai sitten hän on työtön.

Tähän voi etsiä vastauksia vaalikauden loppupuolella perustulokokeilusta. Kokeilun tarkoitus nimenomaan ei ole kannustaa laiskotteluun vaan työhön.

Niille, jotka eivät pysty itsestään huolehtimaan, yhteiskunnan itsestään selvästi täytyy jatkossakin, tulevina vuosikymmeninä tarvittava turva. Mutta niille, jotka pystyvät, on annettava järkevä mahdollisuus työhön ja omien tulojensa kasvattamiseen.

Sosiaaliturvauudistus tulee mittakaavaltaan olemaan Suomen seuraava sote-uudistus.

+++

Tulevaisuuden verotus ja työmarkkinat tulevat olemaan suuressa murroksessa. On erittäin tärkeää, että pienten ja keskisuurten yritysten työllistävää toiminta helpotetaan kaikin tavoin.

Tämä on se joukko, joka kasvaa. Tämä on se talouden osa, joka kasvaa. Tämä on se talouden osa, joka työllistää. He eivät työllistä ainoastaan työllistä lakimiehiä, miettimään, miten voitaisiin kiertää veroja, vaan he maksavat veronsa Suomeen. He ovat suurten menestysten tiellä.

Perussuomalainen yrittäjä ei vedätä työntekijäänsä. Hän tietää, mihin menestys perustuu. Hän tietää, miten työpaikalle saadaan hyvä henki, ja miten kaikki saadaan puhaltamaan yhteiseen hiileen. Siksi paikallinen sopiminen on tulevaisuudessa järkevä tapa.

Miten järjestää verotus tilanteessa, jossa työtä ei enää tunnu riittävän kaikille, ja jossa työhön kannustaminen on joillain alueilla ja joissain tapauksissa vaikeaa?

Ainakin yleisellä tasolla voidaan päätellä, että työn verotuksen erityisesti pienituloisille tulee olla matala. Tai vaihtoehtoisesti verotus on tulevaisuudessa mietittävä kokonaan uusiksi, kuten negatiivisen tuloveron kautta.

Viimeisen 20 vuoden havainto työmarkkinoilla on eurooppalaisen tutkimuksen mukaan se, että vuosina 1993-2010 keskipalkkaiset työt ovat vähentyneet. Matala- ja korkeapalkkaiset työt ovat lisääntyneet. Tästä voimme päätellä, että jos haluamme jatkossa yhteiskuntamme perustuvan keskiluokkaan, meidän täytyy pystyä luomaan verotusjärjestelmä ja sosiaaliturvajärjestelmä, joka ylläpitää keskiluokan olemassaoloa.

Tulevat 20 vuotta: Meitä odottaa suuri murros työmarkkinoilla. On arveltu, että jopa puolet nykyisistä työpaikoista häviää nykyisen sukupolven aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän kaikkien on oltava valmiita omaksumaan uutta läpi elämän.

Työelämän murros on väistämätön. Sitä ei kukaan poliitikko pysty pysäyttämään. Mutta sitä pystyy ohjaamaan. Perussuomalaiset tulee olemaan puolue, joka ratkoo näitä murroksia ja niistä syntyviä ongelmia toimien tavallisen suomalaisen edunvalvojana.

Suomen tulevaisuutta, kuten muissakin länsimaissa, varjostaa väestörakenne. Se on huolestuttava. Meillä on alhainen syntyvyys, väestö ikääntyy. Ilman lapsia ei ole tulevaisuutta. Massiivinen maahanmuutto ei ole ratkaisu. Työikäisten määrä ei enää 2020-2040-luvuilla enää kasva, se tulee olemaan noin 3,4 miljoonaa. Suhteessa työntekijöihin eläkkeellä olevien määrä kasvaa.

Mistä saadaan kasvua, kun väestö ei kasva? Tällöin tuottavuuden täytyy kasvaa. Tämä saavutetaan lisäämällä kilpailua, työvoiman liikkuvuutta, omaksumalla uusia tekniikoita, antamalla tutkimusrahoitusta. Ja ennen kaikkea: omaamalla avoin mieli sille, mitä tuleman pitää.

Massiivista työvoimapulaa Suomeen ei tule koskaan. Jo kaksi kertaa minun työelämäni aikana – sekä 80-luvulla että edellisen laman aikana – on esitetty, että Suomea uhkaa valtava työvoimapula. Sitä ei tule koskaan.

Meillä on suuri kansallinen työvoimareservi, jota voidaan käyttää mikäli työn tarve Suomessa valtavasti kasvaa, Joillain tietyillä aloilla työvoimapula on mahdollinen ja jopa jo nyt todellinen. Esimerkiksi vanhuspalveluihin kohdistuu paineita, joita voidaan ratkaista digipalveluilla ja esimerkiksi omaishoidolla.

Kuten sanoin, turvallisuus on meille tärkeä, eikä näköpiirissä ole tulevina vuosikymmeninä, että kansainvälinen tilanne ratkeaisi ja että kriisit haihtuisivat. Päinvastoin voimme olettaa, että globaali tilanne tulee kiristymään kun erilaiset globaalit ongelmat kärjistyvät.

Suomen täytyy olla varautunut sotilaallisiin uhkiin omalla vahvalla puolustuksella, joka edellyttää maanpuolustustahtoa ja tervettä, kunnossa olevaa taloutta.

Lisäksi elintarviketuotannon omavaraisuus ja ylipäätään huoltovarmuus on varmistettava.

Hallitsematonta maahanmuuttoa ei tule sallia. Kansallisesti on poistettava vetotekijöitä suhteessa muihin EU-maihin. Ja EU-tasolla on mietittävä niitä ratkaisuja, joilla ulkorajat turvataan ja ehkäistään hallitsemattomat kansainvaellukset ja ohjataan apu lähialueille.

Terrorismi, vaikkei ole vielä Suomeen iskenyt, iskee hyvin lähelle. Viikoittain, melkein päivittäin ympäri Eurooppaa. Taistelua terrorismia vastaan on jatkettava niin kansallisella kuin EU-tasollakin.

Ja jälleen – hallittu maahanmuutto auttaa myös terrorismin ehkäisemiseen.

+++

Viimeisenä: globaalit ongelmat, joita Suomi ei yksin pysty estämään, mutta joiden osalta voimme tukea hyvää kehitystä ja erityisesti kansallisella tasolla voimme varautua näiden ongelmien seurauksiin.

Näiden hallitsemattomien maahanmuuttovirtojen – kansankielellä kansainvaellusten – kestävä ratkaisu on se, että elinolot lähtöalueilla turvataan ja että ne kehittyvät. Tässä keino on kauppa. Ensisijaisesti, ja kaikkein parhaiten. Kauppa on nostanut monin verroin enemmän ihmisiä köyhyydestä kuin erilaiset länsimaiden antamat tuet.

On itsestään selvää, ja tätä haluan korostaa, että ihmisten ja pääomien liikkuvuus on hyväksi.

Sulkeutuminen ei ole ratkaisu eikä mahdollisuus. Mutta näitä ihmisten ja pääomien virtoja on oltava mahdollista rajoittaa ja ohjata. Rajoittamattomana ei ne eivät tuota hyviä tuloksia. On tärkeää ymmärtää tämä. Tällainen 1990-lukulainen kysymyksenasettelu: ”haluatko täysin avoimen vai täysin sulkeutuneen yhteiskunnan?” on yksinkertaisesti lapsellinen.

Mitä pienikin maa voi tehdä? Ylläpitää sääntöperusteista ulkopolitiikkaa ja maailmankauppaa. Pitää siitä kiinni. Kehitysmaille on annettava mahdollisuuksia vahvistaa talouttaan. Heidän nuorisolleen on annettava mahdollisuus elää omissa maissaan.

Kun kohtaamme näitä aivan pahimpia tilanteita, joissa kokonaiset valtiot romahtavat. Silloin on voitava toimia. Sanon entisenä rauhaturvaajana, että rauhanturva- ja jopa rauhaanpakottamisoperaatiot ovat varteenotettava vaihtoehto silloin, kun kokonaiset maat romahtavat. Silloin pystytään takaamaan se, että apu menee perille sinne, minne sitä tarvitaan ja että se on tehokasta. Tämä antaa toivoa heille, jotka joutuvat pakenemaan, että he voivat vielä jollain järkevällä aikavälillä palata koteihinsa.

+++

Niin. On siinä työnsarkaa, mille tahansa puolueelle. Miten syntyvät ne ratkaisut, joita perussuomalaiset tulevat näihin kysymyksiin esittämään?

Tämä ohjelmauudistukseni, jonka olen nimennyt uudeksi aluksi, käynnistyy heti puheenjohtajavaalien jälkeen ja sen keskeinen ohjenuora on kentän kuuleminen. Eräänlaisena huipennuksena näen tälle ohjelmatyölle yhteisen demokraattisen päätöksen puolueen sisällä siitä, minkä kannan otamme EU-kansanäänestykseen ja ylipäätään perussuomalaisten EU-linjaan vuoden 2019 eduskuntavaaleja ajatellen.

Sitä ennen on kuitenkin ratkaistava monia kohtia. Uuden alun keskeinen kohta on se, että jäsenistö pääsee sekä välillisesti että suoraan siihen, miten puolueessamme ohjelmia rakennetaan. Tätä varten tehdään sähköinen työkalu, jolla esimerkiksi erilaisten kyselyjen kautta jäsenet pääsevät suoraan ottamaan kantaa ja evästämään puoluejohtoa siitä, mitä toivotte puolueenne tulevaisuudelta. Tämä menettely jää pysyväksi, samoin kuin puolueen uudistaminen.

Puheenjohtaja tulee tekemään läheistä yhteistyötä piirijohtajien kanssa, puoluehallituksen kanssa koska myös he edustavat kenttää – aivan samoin kuin puheenjohtaja on kentän valitsema.

Puheenjohtaja ei piileskele kenenkään selän takana. Puheenjohtaja on päävastuussa puolueen ohjelmasta.

Jotain tästä vaalikaudesta. Jos tulen valituksi, pidän kiinni siitä periaatteista, että perussuomalaiset ”saa mitä tilaa”. Me pidämme kiinni niistä lupauksista, jotka olemme tehneet. Niin hallituskumppaneille mutta ennen kaikkea äänestäjille.

Meille tärkeiden asioiden hallituksessa on edettävä, että lupauksemme kansalaisille toteutuvat. Hallituksessa oleminen ei ole itsetarkoitus. Se on työkalu saavuttaa puolueelle tärkeitä asioita.

Lyhyesti totean myös, että organisaatiouudistus tulevan puoluesihteerin kanssa laitetaan käyntiin. Tämä on enemmänkin puolueen sisäinen asia.

Toimintatapana haluan todeta: minä aion johtaa edestä.

On hyvin tärkeää, että puheenjohtaja on itse läsnä niin hallitustyössä eduskuntaryhmän työssä kuin puolueen uudistustyössä. Puheenjohtajan tulee olla paikalla kaikissa niissä vaikeimmissa paikoissa ja kentällä kuin päätöksenteossakin.

Lyhyesti tiivistäen. Minun johtajamani perussuomalaiset tulee olla monikärkinen puolue, kuten suuren puolueen on välttämätöntä olla.

Jos ajatellaan viimeaikaisia onnistumisia, vaikkapa kuntavaaleista,

Vihreät eivät saaneet vaalimenestystään puhumalla entistä enemmän, entistä kohdennetummin pelkästä ilmastopolitiikasta. Vihreät saivat voiton koska he pystyivät esiintymään omien äänestäjiensä silmissä uskottavana myös koulutuspolitiikassa. Aivan samoin perussuomalaiset ovat saaneet suuria voittoja myös aiemmin olemalla moniääninen ja antamalla vastauksia politiikan kaikkiin kysymyksiin.

Puolue, joka haluaa rakentaa ehyen maailman, tarvitsee myös ehyen maailmankuvan. Meidän on pystyttävä antamaan uskottavia vastauksia kaikkien politiikka-alueiden ongelmiin.

Niitä ongelmia, joita olen tässä läpikäynyt, on odotettavissa. Suomi ja koko maailma tulee seuraavien vuosikymmenten ajan olemaan suuressa muutoksessa.

Perussuomalaiset tulee olemaan se puolue, jolla on vastaukset. Perussuomalaiset tulee olemaan se puolue, joka ohjaa maamme turvallisella ja inhimillisellä tavalla kohti huomista, jossa tavallisella suomalaisella on parempi elämä.

Näiden ongelmien edessä, joita voimme odottaa, ei pidä antautua eikä vaipua epätoivoon.

Toivo on valinta. Kutsun kaikki ne, jotka haluavat tehdä tämän valinnan, mukaan puheenjohtajakampanjaani. Yhdessä me uudistamme perussuomalaisen puolueen. Yhdessä me uudistamme Suomen.

SUOMEN UUTISET