Perustuslakivaliokunnan kokoomusjäsen ja entinen puheenjohtaja Kimmo Sasi moitti ankarasti perustuslakivaliokunnan väkisin punnertamaa ratkaisua hallituksen kuntarakennelain tulevaisuudesta. Valiokunta päätti kuulemiensa asiantuntijoiden kannan mukaisesti, ettei kuntia voi velvoittaa tekemään liitosselvityksiä ennen kuin sote-lait on säädetty eduskunnassa.

Sasin mielestä lainsäädäntöuudistuksia on pakko voida tehdä erillisinä ja eri aikaan.

–Nyt yhtäkkiä vaaditaan, että uudistuksia pitää linkata keskenään. Tässä mennään aivan kohtuuttomuuksiin.

Sasi uskoo, että perustuslakivaliokunnan lausunto asettaa tulevaisuudessa vaikeuksia kaikelle uudistuspolitiikalle.

–Entä jos vaalien jälkeen tänne tulee sellainen porukka, joka haluaakin maakuntamallin uudistuksessa? Onko silloin valiokunnan tulkita se, että se on perustuslain vastainen, koska kunnat ovat jo tehneet yhdistymisjärjestelyn aiemman hallituksen mallin valossa? Silloin on perustuslaillinen este maakuntamallille, Sasi hämmästeli Uuden Suomen mukaan.

ps verkkotoimitus

Tagit