Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savio kyseenalaistaa sisäministeriössä kaavaillusta 16 poliisiaseman sulkemisesta saatavat hyödyt ja toivoo sisäministeri Petteri Orpon (kok.) harkitsevan asiaa uudelleen.

– Poliisiasemien karsimisella olisi merkittävä vaikutus kansalaisten turvallisuudentunteeseen. Myös asiointi lupa-asioissa vaikeutuisi monella paikkakunnalla erityisesti pitkistä etäisyyksistä johtuen, Savio perustelee.

Vastaanottokeskusten lähellä suljettavia poliisiasemia

Savion viime vuoden lopussa sisäministeri Orpolle esittämässä kirjallisessa kysymyksessä tiedusteltiin keinoja, joilla poliisipartioiden saatavuus turvataan harvaan asutuilla alueilla. Sisäministerin antamassa vastauksessa viitattiin muun muassa poliisihallituksen ehdotukseen, jonka mukaan uusia vastaanottokeskuksia ei jatkossa sijoitettaisi yli 30 kilometrin etäisyydelle lähimmästä poliisiasemasta.

– Joidenkin suljettavaksi aiottujen poliisiasemien lähistöllä on kuitenkin jo nyt vastaanottokeskus. Luonnollisesti poliisitoiminnan näkyvyys vaikuttaa lähialueen rauhallisuuteen muillakin paikkakunnilla.

Säästöjä etsittävä muualta

Poliisiasemien sulkemisista syntyvät vuosittaiset kustannussäästöt olisivat koko maassa noin miljoona euroa. Summa on pieni verrattuna poliisitoimen noin 730 miljoonan euron toimintamenoihin. Laskelmaan ei myöskään sisälly rikosten ennaltaehkäisystä koituvia hyötyjä tai lupa-asioinnin vaikeutumisesta asiakkaille aiheutuvia kustannuksia.

– Kehotan sisäministeriötä etsimään korvaavia säästötoimenpiteitä ja jättämään poliisiasemaverkoston ennalleen. Paljon suurempia säästöjä on saatavissa esimerkiksi maahanmuuton vetovoimatekijöitä karsimalla. Samalla turvapaikkaprosessissa tarvittavia poliisiresursseja vapautuisi runsaasti muihin toimintoihin, Savio toteaa.

SUOMEN UUTISET

Tagit