Perussuomalaisten kansanedustaja Simon Elo esittää vaalibudjetteihin ylärajaa eli niin sanottua kampanjakattoa. Elo perustelee rajoitusta sillä, että liian kalliiksi paisuneet vaalikampanjat uhkaavat jo demokratiaa. Hän on jättänyt asiasta lakialoitteen. Tukea aloitteelle on tullut useammalta puolueelta, mutta politiikkaa vähänkään seuraavien ei ole vaikeaa arvata, mistä suunnasta tukea ei ole liiemmälti herunut.

– Raha on saanut sellaisen vallan, että se on jo uhka demokratialle. Pystyykö normaali kansalainen enää edes pyrkimään eduskuntaan? Tämä huoli minulle on usein esitetty ja lakialoitteeni vastaa tähän kansanvallalle haitalliseen kehitykseen, Elo kirjoittaa blogissaan.

– Poliittisen sanoman voiman pitäisi aina olla rahan mahtia suurempi. Tällä hetkellä esimerkiksi vaalirahoituksen ennakkoilmoitus on vapaaehtoinen eikä vaalirahoituksen kampanjakattoa ole asetettu muilta osin kuin yksittäisten tukijoiden kohdalla. Yksittäisiä tukijoita voi kuitenkin olla niin paljon, että vaalikampanjan kokonaiskulut voivat kasvaa eduskunta- ja eurovaaleissa jopa yli 100 000 euron.

Hän kertoo saaneensa lakialoitteelleen tukea perussuomalaisten lisäksi myös keskustasta, sosiaalidemokraateista, vasemmistoliitosta, vihreistä ja kristillisdemokraateista. Rkp:lta tai kokoomukselta ei ole ainakaan tähän mennessä tullut aloitteelle tukea.

Elo esittää lakimuutosta, jossa kampanjakatto olisi kuntavaaleissa 7 500 euroa, maakuntavaaleissa 15 000 euroa, eduskuntavaaleissa 30 000 euroa ja europarlamenttivaaleissa 60 000 euroa. Rajoilla olisi Elon mukaan välitön vähentävä vaikutus vaaleihin käytettäviin budjetteihin.

– Lakiesityksessäni tehtäisiin myös pakolliseksi nykyinen vapaaehtoisuuteen perustuva vaalirahoituksen ennakkoilmoitus, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Näin äänestäjät ja media voisivat katsoa kaikkien ehdokkaiden kohdalta jo ennen vaalipäivää, että mistä lähteistä ehdokas saa rahoitusta.

Läpinäkyvyyttä parannettava

Elo on jättänyt myös toisen lakialoitteen, jossa esitetään puoluelakia muutettavaksi siten, että tilien ja vaihdantapalveluiden määrää rajoitettaisiin ja niiden pitäisi olla valtiontalouden tarkastusviraston seurannassa. Kunnallisalan kehittämissäätiö on arvioinut, että vaalirahoittajia jää julkisuusvaatimusten ulkopuolelle. Säätiön mukaan esimerkiksi puolueiden kunnallisjärjestöt käyttävät vaaleihin miljoonia euroja, jotka jäävät pääosin piiloon.

Tällä tavoin toimittaessa vaalirahoituksen läpinäkyvyys parantuisi Elon mukaan merkittävästi.

– Nykyinen laki säätää vaalirahoitusvalvonnan ulkopuolelle ne tahot, joiden kautta raha kulkee lähiyhteisöille tai puolueiden muille yhteisöille ja yhdistyksille. Jos myös rahan antajalta voisi pyynnöstä edellyttää selvityksen antamista, voitaisiin rahan alkuperästä varmistua nykyistä tehokkaammin. Puolueelle, puolueyhdistykselle ja avustuspäätöksessä tarkoitetulle yhdistykselle säädettäisiin velvoittava ennakkoilmoitus.

– Olen esittänyt näkemykseni sopivasta lainsäädännöstä koskien vaalirahoitusta ja saanut sille vahvaa tukea. Toivon vaalirahoituksen pelisäännöistä hyvää, puoluerajat ylittävää ja toimenpiteisiin pyrkivää keskustelua, Elo kannustaa.

SUOMEN UUTISET