Julkisuudessa on keskustelua ja kyselyjä siitä, onko koko itärajan sulkeminen mahdollista. Tarvittaessa koko itärajan sulkeminen on mahdollista, korostaa sisäministeri Mari Rantanen. Asiaa on pitänyt esillä muun muassa Iltalehti.

Sisäministeriö tiedottaa:

Rajavartiolain 16 §:n mukaan valtioneuvosto voi päättää rajanylityspaikan sulkemisesta tai rajanylitysliikenteen rajoittamisesta määräajaksi tai toistaiseksi, jos sulkeminen tai rajoittaminen on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi.

Lisäksi valtioneuvosto voi keskittää kansainvälisen suojelun hakemisen yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan, jos kyse on lyhyessä ajassa tapahtuvasta poikkeuksellisen suuresta maahantulijoiden määrästä tai tiedosta tai perustellusta epäilystä, että maahantulo on vieraan valtion tai muun toimijan vaikutuksesta tapahtuvaa.

Valtioneuvoston 22.11.2023 tekemän itärajaa koskevan päätöksen perustelumuistiossa ei oteta kantaa koko itärajan sulkemiseen, koska sitä ei päätöksessä käsitelty. Siten muistiossa ei myöskään arvioitu, mitä mahdollisuuksia koko itärajan sulkemiselle missäkin tilanteessa olisi.

SUOMEN UUTISET