Eduskunnan sivistysvaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan ruotsin kielen muuttamista vapaaehtoiseksi kaikilla kouluasteilla. Valiokunta esittää kansalaisaloitteen hylkäämistä. Sivistysvaliokunnan perussuomalaiset jättivät kuitenkin mietintöön vastalauseen, joten asia menee eduskunnan äänestettäväksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Lindström ja sivistysvaliokunnassa perussuomalaisten valiokuntavastaavana toimiva kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa ovat pahoillaan siitä, että valiokunnan enemmistö ei tukenut kansalaisaloitetta.

– Perussuomalaisten kanta on selkeä: kannatamme ruotsin kielen opiskelun muuttamista valinnaiseksi, Lindström sanoo ja jatkaa:

– Kuten kansalaisaloitteessa todetaan, pakollinen ruotsin kielen opiskelu vie aikaa kansainvälisesti hyödyllisempien kielten opiskelulta. Esimerkiksi Itä-Suomessa asuville venäjän kielen taidosta olisi huomattavasti enemmän hyötyä kuin ruotsin kielen taidosta. Kaupankäynnin näkökulmasta ruotsin kieli on pienen markkina-alueen kieli, ja mikäli tahdomme edistää menestymismahdollisuuksiamme muidenkin maiden kanssa käytävässä kaupassa ja yhteistyössä, on myös muiden kielten opiskelulle tehtävä tilaa.

Vapaaehtoisuudella paremmat tulokset

Lindström painottaa, että perussuomalaiset eivät halua horjuttaa ruotsin kielen asemaa maamme toisena kansalliskielenä vaan vastustavat ainoastaan sen pakko-opiskelua.

– Ruotsin kielen opiskelun pakollisuus ja korkeakoulutetuilta edellytettävä ns. virkamiesruotsi eivät riitä turvaamaan ruotsinkielisiin palveluihin tarvittavaa kielitaitoa. Uskomme, että paremmat tulokset saavutetaan vapaaehtoisuuden pohjalta.

Enemmistö vastustaa pakkoruotsia

Elomaa muistuttaa, että ruotsin kielen valinnaisuus ei ole vain kansalaisaloitteen allekirjoittajien toive, vaan samoilla linjoilla on myös Suomen kansan enemmistö.

– Åbo Akademin ja Tampereen sekä Turun yliopistojen yhteistyössä tekemän tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa suomalaisista haluaa eroon pakollisesta kouluruotsista. Tutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia on sitä mieltä, että koulussa olisi hyödyllisempää opiskella jotain muuta kieltä kuin ruotsia. Perussuomalaisten mielestä kansan enemmistön mielipidettä tulee kuunnella, Elomaa toteaa.

”Toivottavasti kansanedustajat
seisovat sanojensa takana”

Lindström ja Elomaa odottavat mielenkiinnolla, mitä tapahtuu, kun eduskunta äänestää aloitteesta.

– Monet kansanedustajat ovat vanhoissa vaalikonevastauksissaan olleet vapaaehtoisen ruotsin opiskelun puolella. Toivomme, että he nyt seisovat sanojensa takana, Lindström ja Elomaa toteavat.

SUOMEN UUTISET