Hämmentynein mielin seuraa valtakunnallisen hallituksemme sekoilua kunta- ja sote-uudistuksen läpirunnomisessa. Alkuun asiantuntijatyöryhmä kiersi maata selvittämässä sosiaali- ja terveyspuolen tarpeita ja lähtökohtia punniten myös tulevia vaihtoehtoja eri alueiden erityistarpeet huomioiden. Ennen kuin heidän lausuntonsa oli ennättänyt edes tulostimen jäljiltä viilentyä, hallituksesta rynnättiin oman, Petteri Orpon (kok.) vetämän työryhmän kanssa liikkeelle ja asiantuntijoiden esitys vedettiin suunnilleen viemäristä alas.

Viisaus tuntuu pesivän hallituksessa, ikävää vain että sen viisauden turvin meidän hyvinvointivaltiomme joutuu kaaoksen tilaan. Toimiva erikoissairaanhoidon verkosto ollaan ajamassa kohti mallia, joka on niin epäselvä, ettei siitä tavallinen kuolevainen ota selkoa. Useaa sairaalaa uhkaa näivettyminen, palvelut siirtyvät entistä enemmän yksityiselle sektorille ja kuilu köyhien ja rikkaiden välillä kasvaa. Ja kun meidän juuri nyt pitäisi panostaa ennaltaehkäisyyn, ihmisten omaan vastuuseen terveytensä eteen ja palvelujen tasapuoliseen saatavuuteen koko maassa.

Sairaanhoitopiirien lakkautuksesta alkoi liikkua huhuja jo ennen kuin Orpon työryhmän raportti näki päivänvalon. Olihan sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet kaupitelleet sairaaloita kuntajohtajille pari päivää aiemmin. Heräsikin kysymys, millä oikeudella tämän tyyppistä keskustelua kuntajohtajien kanssa edes käytiin? Omistaahan esimerkiksi Uudellamaalla kuntayhtymän kunnat sairaalat, ei ministeriö.

Vuoden vaihteessa potilaan valinnanvapaus lisääntyy, kun potilas voi itse valita lääkärinsä. Tämä tuo liikkuvuutta eri sairaaloiden välillä ja sitä kautta kiristää sairaaloiden välistä kilpailua. Se sairaanhoitoyksikkö, jolla on käytettävissä uusimmat pelit ja vehkeet vetää puoleensa potilaita. Syntyy kestämätön kilpavarustelutilanne, joka ei tule helpottamaan kuntien taloudellista tilannetta, varsinkaan jos sairaalat ovat yksittäisinä kuntien omassa omistuksessa.

Jos sosiaali- ja terveyspuolen rakenneuudistuksessa lähdettäisiinkin siitä lähtökohdasta, että ei pureta sitä vaativinta osaamista paloiksi, eli erikoissairaanhoitoa sairaanhoitopiireineen, vaan siirrettäisiin perusterveydenhoito jo valmiina olevaan sairaanhoitopiirirakenteeseen? Osassa maamme kuntia toimii jo nyt erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon yhteispäivystykset ja kokemukset näistä ovat rohkaisevia. Hallintorakenne olisi myös valmiina ja kuntien maksuosuudet helposti laskettavissa.

Nyt hallitus on halukas ottamaan opposition mukaan sote-uudistukseen. Nähtäväksi jää, onko tämä vain luennointityyppinen tapaaminen, jossa hallitus sanelee oppositiolle nuotit millä mennään ja meidän tehtäväksi jää vain nyökytellä. Tähän ei tule suostua. Parlamentaarinen käsittely näin tärkeässä asiassa on lähtökohta onnistumiselle. Se tarkoittaa sitä, että suunnittelutyöryhmässä ovat myös perussuomalaiset.

Kirjoitus on julkaistu Perussuomalainen 11/2013 -lehdessä.

RIIKKA SLUNGA-POUTSALO