Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini hämmästeli hallituksen sitkeitä suunnitelmia hallintarekisterien sallimisesta. Hallintarekisterit antavat heikentävät osakkeiden omistamisen julkisuutta antaen mahdollisuuden jopa salata osakkeiden omistamisen ja kaupan.

Rekistereitä ovat kannattaneet pankit ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK, mutta niitä vastustavat mm. verottaja ja rikospoliisi, jonka mukaan hallintorekisterit mahdollistavat rahanpesun ja veronkierron.

Hallitusohjelman mukaan osakkeiden omistuksen julkisuutta ei pitäisi vähentää.

– Mikä tässä nykytilassa on sitten näin väärin, että se vaatii tällaista piilottamista? Tavalliset ihmiset joutuvat esittämään kaikki tulonsa, menonsa ja ajonsa – niin miten sitten suuret omistukset nauttisivat tällaisten hämärärekisterien suojaa? Arvoisa hallitus – tehkää yksi hyvä päätös vielä – haudatkaa tämä, Soini vetosi.

Missä EU, siellä edelleen ongelma

Tähän vastasi elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok.), joka vastasi asiasta viimeistä päivää ennen aihepiirin siirtymistä valtiovarainministeri Antti Rinteelle (sd.), joka vastustaa hallintarekistereitä.

– Ilmoitan nyt vastauksen, jonka Soini varmaan toivoo saavansa: kysymys liittyy EU:n lainsäädäntöön – EU:ssa säädettyyn arvopaperikeskusasetukseen, joka on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä kaikissa jäsenmaissa, Vapaavuori aloitti.

Asetus pyrkii lisäämään kilpailua. Siihen on viime vaiheissa neuvoteltu Suomen toiveesta poikkeus.

– Mutta se on erittäin monimutkaista ja vaikeaselkoista lainsäädäntöä, joka on kiertänyt pitkään valmistelussa. Johtuen sen erittäin kompleksisesta luonteesta, poikkeuspykälän hankalasta asemasta suhteessa Suomessa sovellettavaan lainsäädäntöön, olen välttänyt ottamasta siihen siihen suoraan kantaa ja antanut sekä valtiovarain- että oikeusministeriön virkamiehille työrauhan, jotta he voivat muodostaa käsityksen, mitä juridiikka tässä tarkoittaa, Vapaavuori vastasi.

EU jyrää yli hallitusohjelmankin

Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto muistutti vielä, etteivät hallintarekisterit kuulu hallitusohjelmaan. Aikooko hallitus huolehtia siitä, etteivät veronkierto ja rahanpesu lisääntyisi, hän tenttasi.

– On selvää, että hallitus kunnioittaa hallitusohjelmaa yli kaiken, mutta EU:n suoraan sovellettava lainsäädäntö menee senkin ylitse. Olemme yrittäneet löytää sellaista ratkaisua, jossa yhdistettäisiin nämä asiat. Nyt on käynyt ilmi, että poikkeussäännöksestä huolimatta asia on vieläkin jonkin verran epäselvä. Siksi se on yhä virkamiesvalmistelussa. Viimeksi tällä viikon lopulla yhdessä oikeusministerin ja virkamiesten kanssa kävimme asiaa läpi. Mutta kyllä se vielä lutviutuu hyvällä tavalla ministeri Rinteen hellässä ohjauksessa, Vapaavuori totesi.

Veli-Pekka Leskelä