Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini korosti oikeusvaltion ja toimivan parlamentaarisen järjestelmän merkitystä, kun Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maat rakentavat uusia demokraattisia toimintatapoja. Ulkoasiainvaliokunta järjesti Pikkuparlamentissa oikeusvaltiota ja demokratiaa käsittelevän pyöreänpöydän keskustelun, johon osallistui kansanedustajia Pohjois-Afrikan, Lähi-idän ja Baltian maista, Turkista sekä pohjoismaista.

– Parlamentissa erilaisista yhteiskunnallisista näkemyksistä voidaan keskustella ja väitellä avoimesti. Poliittiset puolueet oppivat parlamentaarisessa työssä tekemään kompromisseja, jotka ovat demokratiassa välttämättömiä. Kompromissien tekeminen edellyttää luottamusta, joka rakentuu pikku hiljaa. Tekemällä oppii tässäkin, Soini korosti.

Keskusteluissa puitiin sukupuolten ja ihmisten välistä tasa-arvoa. Oikeusvaltiossa myös vähemmistöjen ihmisoikeuksia kunnioitetaan, ja naisten panosta tarvitaan yhteiskunnan rakentamiseen niin politiikassa kuin taloudessakin. Myös median vapaus on demokratian kulmakiviä, koska vapaa media pystyy valvomaan vallanpitäjien toimia.

– Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, taistelu korruptiota vastaan, hyvä hallinto, väkivallasta pidättäytyminen ja konfliktien rauhanomainen ratkaisu ovat tienviittoja kohti demokraattista yhteiskuntaa. Vastakkainasettelua uskonnollisten ja maallisten voimien välillä pitäisi pyrkiä lieventämään, Soini muistutti.

PS VERKKOTOIMITUS