Vain muutos on pysyvää. Suomi ei jää odottamaan muun maailman tapahtumia. Näin linjasi ulkoministeri, puheenjohtaja Timo Soini (ps.) maamme kansainvälistä ympäristöä tiistaina eduskunnassa, joka keskusteli valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta.

Eduskunnassa hallitukselta tentattiin, miksei Suomi lykännyt selontekonsa julkistamista Iso-Britannian kansanäänestyksen tuolle puolelle.

– Tässä ajassa vain muutos on pysyvää. Siksi hallitus ei ole halunnut, tai voinut jäädä odottamaan tätä tai tuota tapahtumaa ennen selonteon antamista, Soini sanoi.

– Toimintaympäristömme ei asetu muuttumattomaan tilaan Iso-Britannian EU-kansanäänestyksen tai esimerkiksi Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen. Samuel Beckettin näytelmä Waiting for Godot on esimerkki miten käy, jos jää odottamaan, Soini vertasi.

Viittauksellta hän tarkoitti Huomenna hän tulee -näytelmää, jossa kaksi päähenkilöä odottaa puun alla kolmatta henkilöä, joka ei koskaan saavu.

Brexit vie vuosia

Brexitin pohdinta ei ole muutamasta päivästä kiinni. Etukäteen sitä ei ole hyvä edes spekuloida. Siitä tarvitaan hallitukselta ja koko Euroopalta laaja-alaista ja syvää pohdintaa Euroopan tulevaisuudesta.

– Tämä vie vuosia, Soini tähdensi.

Nyt arvioitu ympäristön muutosta ja linjattu keskeisiä tavoitteita.

– Linjaukset ja keskeiset puitteet ovat kirkkaat. Ne kestävät kyllä isommankin puhurin, Soini uskoi.

Krim ja Ukraina

Suurimman muutoksen aiheutti Venäjän toimeenpanema Krimin laiton valtaus ja toimet Itä-Ukrainassa. Eurooppalaiset arvot ja Euroopan turvallisuusjärjestelmä on haastettu, Soini painotti. Apua hän toimi Lissabonin sopimuksesta.

Suomi ei ole puolueeton avunannossa

EU:n keskinäisellä avunantolausekkeella on vahva turvallisuuspoliittinen merkitys. Lauseke edellyttää jäsenmailta valmmiutta konkreettisen avun antamiseen. Suomi ei ole ulkopuolinen tai puolueeton avunannon tai velvollisuuksien suhteen. Olemme vankasti osa Pohjoismaita ja eurooppalaista yhteisöä, Soini totesi.

– Suomi tukee EU:n lujittamista jäsenvaltioiden yhteistyölle rakentuvana turvallisuusyhteisönä. Suomi luo valmiudet EU:n keskinäisen avunannon lausekkeen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon ja kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen, Soini viitoitti.

Veli-Pekka Leskelä