Oikeuskanslerille tehty kantelu Timo Soinin (ps.) väitetystä lehdistöboikotista ei johtanut toimenpiteisiin. Oikeuskansleri vastasi eilen piraattipuolueen vpj Janne Paalijärven tekemään kanteluun, joka koski Soinin väitettyä haluttomuutta antaa lausuntoja sanomalehti Hufvudstadsbladetille. 

Soini muistuttaa plokissaan, että HBL:n päätoimittaja Tommy Westerlund väitti hänen rikkoneen ministerivalaansa. Väitös oli vakava. Oikeuskanslerin päätös kuitenkin osoittaa, että syytös oli perusteeton. Soini esittää toiveensa siitä, että lehti vetää asiasta johtopäätökset.

– Asiasta nostettiin älämölö joulun alla. Useat tahot riensivät innosta puhkuen ” tuomitsemaan” toimintani. Toivon, että niin kantelija, Hufvudstadsbladetin päätoimittaja ja muut asiasta lausuneet vetävät asiasta tarpeelliset johtopäätökset ja oikaisevat virheelliset käsityksensä, Soini kirjoittaa.

Korjaus klo 17:31: Piraattipuolueen vpj:n nimi korjattu.