Parlamentaarinen ohjausryhmä löysi yhteisen ratkaisun sote-uudistuksen jatkolinjauksista. Perussuomalaisia työryhmässä edustaneet kansanedustaja Hanna Mäntylä sekä yleislääketieteen professori Mauno Vanhala ovat tyytyväisiä sovun syntymisestä.

Uudistuksen valtava mittakaava ja poliittisten ryhmien ristiriitaiset toiveet loivat paineita ohjausryhmälle, mutta sopuun päästiin viimein.

– Pitkään ja hartaasti asiaa työstettiin. Kaikki joutuivat tinkimään, jotta eteenpäin päästiin. Ehkä maratonjuoksu kuvaa urakkaa parhaiten. Nyt on helpottunut, tyytyväinen olo, Mäntylä myhäilee.

Hänen mukaansa ohjausryhmässä on ollut vahva tahto yhteisen ratkaisun löytämiseen. Useamman kuukauden tiiviin työn tuloksena on nyt saatu aikaan ratkaisu, joka on hyvä perusta jatkotyölle.

– Yli puoluerajojen on keskitytty tekemään uudistusta, jossa lähtökohtana on suomalaisten etu ja tavoitteena rakentaa pitkälle tulevaisuuteen vaikuttava, kestävä ja toimiva järjestelmä, toteavat Mäntylä ja Vanhala.

Hanna Mäntylä

Hanna Mäntylä

– Uskomme, että saavutetulla ratkaisulla on aito mahdollisuus antaa sote-alueille liikkumavaraa ja huomioida näin myös alueiden erityispiirteet. Tärkeä lähtökohta on ollut potilaiden ja asiakkaiden oikea-aikaisten palvelujen saatavuus ja saavutettavuus lähellä niiden tarvitsijaa, joka on erityisen tärkeää pitkien etäisyyksien alueilla. Saavutettu ratkaisu luokin erinomaiset edellytykset jatkotyölle myös tähän, torniolainen Mäntylä toteaa.

Mäntylä ja Vanhala korostavatkin sote-ohjausryhmän työn olevan vielä monin tavoin kesken.

– Työ jatkuu tiiviisti. Lausuntokierroksen jälkeen moniin kysymyksiin tullaan palamaan. Kierrokselta saatavaa palautetta tullaan kunnioittamaan ja kuulemaan jatkotyössä.

Molemmat ryhmän jäsenet haluavat kiittää lämpimästi koko parlamentaarista ohjausryhmää, asiantuntijoita sekä STM:n virkamiehiä hyvästä yhteistyöstä.

– Kyse on historiallisesta uudistuksesta eli maamme sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän rakenteen uudistamisesta. Uudistus vaikuttaa suuresti ihmisten arkeen, kansantalouteen ja kestävyysvajeeseen. On hienoa, että asioista on pystytty sopimaan saman pöydän ääressä, Mäntylä kertoo.

PS VERKKOTOIMITUS