Perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen on valmisteltava soten valinnanvapauslaki uudelleen. Perustuslakivaliokunta edellyttää yhtiöittämisvelvoitteen poistamista.

Keskeiseksi ongelmaksi muodostui myös liian kireä aikataulu, jonka valiokunta katsoi pahimmillaan vaarantavan kansalaisten perusoikeudet.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas) katsoi yhtiöittämispakon ja liian kireän aikataulun olevan perustuslain vastaisia.

– Hallituksen esitys ei kuitenkaan turvaa kaikissa tilanteissa riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti kaikille. Hallituksen esittämä maakunnan velvollisuus yhtiöittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on perustuslain vastainen, valiokunnan tiedotteessa täsmennettiin.

Valiokunnan mielestä perustuslaki edellyttää, että maakunta voi myös itse tuottaa sote-palveluja.

– Julkisella vallalla tulee olla omalla tuotannollaan tosiasialliset mahdollisuudet turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut tilanteessa, jossa palvelutuotantoa ei markkinaperusteisesti synny.

– Valiokunta pitää lisäksi uuden palvelujärjestelmän käyttöönottoaikataulua epärealistisena ja peruspalvelut vaarantavana. Valinnanvapausjärjestelmä tulee ottaa käyttöön hallitusti ja niin, että uudistuksen voimaantuloa porrastetaan.

– Lisäksi hallituksen esityksessä on esitetty yksityistettäväksi suuri määrä julkisia tehtäviä sellaisella tavalla, että perustuslain asettamat vaatimukset koskien julkisen hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle eivät täyty.

Maakuntalaki pääosin kunnossa

Perustuslakivaliokunta ei nähnyt ylittämättömiä estettä sotevastuiden siirtämistä kunnilta maakunnille.

– Maakuntalaki voidaan muutamalla korjauksella hyväksyä. Perustuslaki ei estä kuntien tehtävien siirtämistä maakunnille, Lapintie täsmensi.

Voimakkaasta kritiikistä huolimatta perustuslakivaliokunta kannattaa soteuudistuksen edistämistä ja uskoo siihen, että ongelmat saadaan korjattua.