Sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaiset ovat tänään jättäneet eriävän mielipiteen kuntarakennelakiin liittyen. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaiset Hanna Mäntylä, Johanna Jurva ja Laila Koskela moittivat vastalauseessaan hallitusta parlamentaarisen valmistelun sivuuttamisesta ja kokonaisuuden unohtamisesta. Eriävässä mielipiteessä esitetään lakiehdotuksen hylkäämistä.

Kokonaisuus unohdettu

Perussuomalaiset kritisoivat hallitusta sote-uudistuksen käyttämisestä vipuvartena kuntaliitosten aikaansaamiseksi. Heidän mukaansa toimivaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää ei voida saada aikaan ilman kokonaiskuvan huomiointia. Keskeisiä asioita on jätetty kokonaan huomiotta:

– Sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta olennaiset asiat kuten esimerkiksi rahoituspohjan tarkastelu ja  työterveyspalveluiden sovittaminen yhteen muiden terveyspalveluiden kanssa on jätetty uudistuksen ulkopuolelle.

– Myös työllisyyspolitiikka on jätetty huomiotta, vaikka sosiaali- ja terveyssektori on suuri työllistäjä ympäri Suomen. Palveluiden järjestäminen vaikuttaa myös työpaikkojen sijaintiin.

Erikoissairaanhoito pirstaloituu

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan perussuomalaiset korostavat asiantuntijoiden näkemystä, jonka mukaan erikoissairaanhoito uhkaa hajautua 40-45 toimijalle, vaikka osaa nykyisistä 20:stä sairaanhoitopiireistäkin on pidetty liian pieninä.

– Hallituksen esityksessä ei huomioida päivystyspalveluiden järjestämistä, vaikka se on oleellisin tekijä erikoissairaanhoidon alueellisen järjestämisen kannalta. Perussuomalaiset eivät hyväksy toimivan erikoissairaanhoidon romuttamista.

Lähipalvelut turvattava lailla

Perussuomalaiset vaativat, että lähipalvelut turvataan lailla, jotta voidaan varmistaa, että kansalaiset saavat jatkossakin palveluita riittävän läheltä. Uudistus ei heidän mukaansa saa johtaa siihen, että lähipalvelut muuttuvat etäpalveluiksi. Uudistuksen keskiössä pitää olla palvelujen saatavuus, laatu ja oikea-aikaisuus.

– Hallituksen esityksen käsittelyn edetessä on käynyt yhä ilmeisemmäksi, että uudistuksen eteneminen tulee olemaan vakava virhe sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ja järjestelmän kestävyyden kannalta. Avoimia ja ratkaisemattomia kysymyksiä on paljon.

– Uudistus ei ratkaise tulevaisuuden haasteita palveluiden saatavuuden, laadun tai rahoituksen osalta. Lopputuloksena on entistä monimutkaisempi neliportainen järjestelmä. Ainoa oikea ratkaisu on pysäyttää uudistus ja palauttaa se parlamentaariseen valmisteluun. Lukuisat asiantuntijat ovat syvästi huolissaan uudistuksen vaikutuksista ja niin olemme mekin, Mäntylä toteaa.

Eriävä mielipide kokonaisuudessaan perussuomalaisten tiedotteet-sivustolla >