Maa- ja metsätalousvaliokunnan perussuomalaiset ovat jättäneet eriävän mielipiteen Euroopan komission eduskunnalle tekemästä uudesta asetusehdotuksesta koskien unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa. Perussuomalaisten mielestä Euroopan komissiolle ei tule antaa kalastusasioissa lisää toimeenpanovaltaa.

Valiokunnan perussuomalaiset jäsenet Lauri Heikkilä, Reijo Hongisto ja Pirkko Mattila ovat hyvin tyytymättömiä nyt tehtyyn esitykseen, sillä se lisää komission toimivaltaa ja vahvistaa unionin liittovaltiokehitystä. Tämä on selvää jatkoa kaikille niille jo tehdyille toimenpiteille, joissa kavennetaan itsenäisten valtioiden päätösvaltaa. Heikkilän, Hongiston ja Mattilan mukaan perussuomalaiset eivät voi olla missään olosuhteissa tukemassa tällaista kehitystä.

Lisäksi valiokunnan perussuomalaiset toteavat, että esityksessä on vahvasti esillä muitakin elementtejä, jotka vaikuttavat kielteisesti maamme kalatalousyrittäjien toimintaan sekä kalastuselinkeinon ylläpitämiseen ja harjoittamiseen Suomessa. Hyvinä huonoina esimerkkeinä tästä voidaan mainita mm. kalliit ja ylimitoitetut valvonnan lisäystarpeet, reaaliaikaiset kalastuskiellot sekä unionin rahoitustuen keskittäminen tai jopa sen lakkauttaminen kokonaan. Perussuomalaiset vastustavat tällaista kehitystä.

PS VERKKOTOIMITUS