Ulkomaalaisten määrän kasvun myötä suomalaisten turvallisuudentunne on laskenut merkittävästi. Etenkin pelko katujen ja julkisten tilojen turvattomuudesta on kasvanut johtuen tiettyjen ulkomaalaisryhmien yliedustuksesta väkivalta- ja seksuaalirikoksissa.

Poliisin kamppaillessa riittävistä resursseista, on samaan aikaan käyty keskustelua siitä, mikä rooli vapaaehtoisilla kansalaispartioilla on syntyneen turvallisuustyhjiön täyttämisessä.

YTK Aleksi Hernesniemen kirjoittamassa raportissa Turvallisuus uhattuna – maahanmuutto, turvallisuustilanne ja kansalaispartiot käsitellään maahanmuuttajien rikollisuuteen ja poliisin resursseihin liittyviä kysymyksiä sekä sitä, minkälaisia näkökulmia liittyy paljon puhuttuun kysymykseen vapaaehtoisten kansalaispartioiden perustamisesta tai niiden kieltämisestä. Raportissa nostetaan myös esiin ehdotuksia turvallisuustilanteen parantamiseksi.

Raportin kirjoittaja on valtio-oppia Jyväskylän yliopistossa opiskeleva yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Hernesniemi on Kannuksen kaupunginvaltuuston jäsen ja osallistuu aktiivisesti maahanmuutosta ja turvallisuudesta käytävään keskusteluun.

Raportti on luettavissa Suomen Perusta -ajatuspajan verkkosivuilla: www.suomenperusta.fi

SUOMEN UUTISET