Suomen Perusta -ajatuspaja käynnisti puolitoista vuotta sitten tutkimushankkeen, jossa selvitetään maahanmuuton vaikutuksia Suomen julkiselle taloudelle. Tänään julkaistussa tutkimuksen ensimmäisessä osassa esitetään toteutuneet julkisen talouden tulot ja menot. Tarkemmassa tarkastelussa ovat kymmenen suurimman maahanmuuttajaryhmän 20-62-vuotiaan työikäisen väestön nettovaikutukset Suomen julkiselle taloudelle.

Tulokset perustuvat Tilastokeskuksen kautta saatuihin rekisteriaineistoihin, jotka käsittävät tulonsiirtoja, julkisten palveluiden käyttöä ja maksettuja veroja.

Tutkimuksen ensimmäisen osan tulokset osoittavat maahanmuuttajaryhmien välisissä nettovaikutuksissa olevan merkittäviä eroja. Kymmenestä suurimmasta maahanmuuttomaasta ainoastaan Saksasta tulevien muuttajien nettovaikutus on positiivinen. Negatiivisimmat nettovaikutukset ovat Somaliasta ja Irakista tulleilla maahanmuuttajilla.

Tutkimus on saatavilla Suomen Perusta -ajatuspajan verkkosivuilla osoitteessa: www.suomenperusta.fi

Kuvassa: Perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola oli mukana esittelemässä tutkimustuloksia maahanmuuton kustannuksista.

SUOMEN UUTISET