Lasten ja nuorten ADHD-diagnoosit ovat yleistyneet Ruotsissa valtavaa vauhtia. Tukholmassa kasvu on ollut jopa 1 700 prosenttia 15 vuodessa. Räjäytyksistä tuomituilla lapsilla ja nuorilla on yleensä heilläkin jonkinasteinen impulssikontrolliin vaikuttava aktiivisuus- ja tarkkaavaisuushäiriö.  Lue lisää >